Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
Ngày đăng 06/08/2019 | 08:22

Được sự nhất trí của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, ngày 11, 12/7/2019, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDSVH” quận năm 2019, Triển khai Hướng dẫn số 82/HD-BCĐ ngày 17/5/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDSVH” Thành phố về thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ nhằm nâng cao chất l­ượng phong trào nhất là chất l­ượng xây dựng các mô hình văn hóa, chú trọng việc đăng ký và bình xét trên tiêu chí của Thành phố và Quận

     Về dự và triển khai nội dung tập huấn, có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Phó phòng xây dưng Nếp sống văn hóa và gia đình (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố), đồng chí Đinh Văn Long - Quận ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Phó thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận là thành viên Ban chỉ đạo phong trào và hơn 1000 đồng chí là lãnh đạo UBND các phường, thành viên ban chỉ đạo phong trào các phường, các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học.    

     Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Kế hoạch 155/KH- UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành ­phố Hà Nội về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố.

      Hội nghị tập huấn là dịp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của  Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thành phố và Quận, đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa với việc nâng cao chất l­ượng phong trào “TDĐKXDSVH”.

      Hội nghị tập huấn có nhiều ý kiến trao đổi của các cơ sở nhằm đẩy mạnh phong trào, về việc đăng ký, bình xét, công nhận “gia đình văn hoá” theo đúng quy chế. Làm tốt việc tôn vinh “gia đình văn hóa” và nhân rộng các mô hình “gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc”, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong nhân dân và thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận