Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai: Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 và triển khai phương hướng năm 2020
Ngày đăng 01/02/2020 | 10:39

Trong không khí vui mừng phấn khởi của nhân dân cả nước, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); mừng xuân Canh Tý 2020. Được sự nhất trí của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, ngày 20/01/2020, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDSVH” quận năm 2019 và triển khai phương hướng năm 2020

     Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa, sáng tạo văn hóa, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, văn hóa, trật tự an ninh xã hội của địa phương. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Quận Hoàng Mai. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong Quận đã nhận thức sâu sắc được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình văn hóa, mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa. Trong n¨m  toàn Quận có 87.383/97.165 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 89,4% đạt tỷ lệ 101% chỉ tiêu Quận giao; 614/701 tổ đạt tổ dân phố văn hóa 87% đạt tỷ lệ 101,3% chỉ tiêu Quận giao; Đơn vị đạt đơn vị văn hóa 102/171 đạt 60,1%.

     Tại Hội nghị UBND quận đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể, 19 cá nhân và 28 gia đình. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai đã phát biểu chỉ đạo, các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào cần triển khai trong năm 2020 và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Hội nghị và chúc phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 đạt được nhiều kết quả./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận