Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 11:59

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2020, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông trên toàn Quận

     Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND Quận về việc triển khai thực hiện chương trình công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020; thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 02/7/2020 của Ban chỉ đạo Dân số-KHHGĐ quận Hoàng Mai về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2020”; Trung tâm Y tế Quận đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông với nhiều nội dung về nâng cao chất lượng dân số như: Tầm soát phát hiện sớm một số bệnh tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Dân số-KHHGĐ/chăm sóc SKSS vị thanh niên/thanh niên; Xã hội hóa phương tiện tránh thai; Nâng cao chất lượng các mô hình dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang thực hiện tại các phường; Tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về công tác dân số.

     Về hình thức, Trung tâm Y tế tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức của Quận truyền thông dân số theo Kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó đã thực hiện các hoạt động cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách dân số; tổ chức tọa đàm, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các cá nhân, tập thể, đơn vị điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách Dân số; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng cũng như hệ thống phát thanh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ. Tổ chức truyền thông lưu động bằng xe ô tô, cổ động bằng xe máy có loa phát thanh, khẩu hiệu, cờ phướn tại các khu vực đông dân cư, các phường có chỉ tiêu dân số chưa đạt so với kế hoạch thu hút sự chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

     Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2020, cùng với sự quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành liên quan, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã đem đến cho công tác Dân số - KHHGĐ những hình thức phong phú, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu về dân số trong tình hình mới.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận