Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020
Ngày đăng 08/10/2020 | 10:20

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Kế hoạch 155/KH- UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân thành ­phố Hà Nội về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố

     Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, nâng cao ý thức của từng người dân, gắn kết cộng đồng nâng cao chất lượng sống, gìn giữ phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng dân cư.

     Với ý nghĩa đó, ngày 29/9 và 30/9 tại Trung tâm Văn hóa Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận năm 2020, Triển khai Hướng dẫn số 82/HD-BCĐ ngày 17/5/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố về thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, triển khai Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; nhằm đẩy mạnh chất lượng phong trào, xây dựng với các mô hình văn hóa.

     Về dự và triển khai nội dung tập huấn, có đồng chí Vũ Đức Hải - Trưởng Ban địa phương - Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - Nguyên phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Quận ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Phó thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận là thành viên Ban chỉ đạo phong trào và hơn 600 đồng chí là lãnh đạo UBND các phường, thành viên ban chỉ đạo phong trào các phường, tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học.

     Hội nghị tập huấn là dịp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thành phố và Quận, đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa với việc nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

     Hội nghị tập huấn có nhiều ý kiến trao đổi của các cơ sở nhằm đẩy mạnh phong trào, về việc đăng ký, bình xét, công nhận “gia đình văn hoá” theo đúng quy chế. Làm tốt việc tôn vinh “gia đình văn hóa” và nhân rộng các mô hình “gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc”, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong nhân dân và thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào năm 2020.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận