Văn hóa - Xã hội

Tuổi trẻ quận Hoàng Mai ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 29/04/2021 | 15:34

Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ngày 18/4, Quận đoàn Hoàng Mai ra quân đội hình tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của hơn 50 lượt ĐVTN Công an quận và khối thanh niên Đô thị trực thuộc

     Bên cạnh công tác tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố, tuổi trẻ quận Hoàng Mai cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền trực quan băng zôn, pano tại cổng cơ quan đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

     Đây là hoạt động động thiết thực của tuổi trẻ quận Hoàng Mai hướng tới bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp góp phần bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân; Cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận