Văn hóa - Xã hội

Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai hướng dẫn quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
Ngày đăng 07/06/2021 | 14:20

Ngày 28/5/2020, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 300/LĐLĐ về việc hướng dẫn ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021. Thực hiện văn bản trên, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã triển khai, hướng dẫn thực hiện đối với các CĐCS khối doanh nghiệp.

     Theo đó, sau khi dự thảo các nội dung TƯLĐTT đã được doanh nghiệp và công đoàn cơ sở họp bàn, thương lượng thống nhất, thì CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện một số nội dung:

     - Lấy ý kiến TƯLĐTT doanh nghiệp: Trước khi ký kết, dự thảo TƯLĐTT đã được các bên đàm phán, phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp (Bằng hình thức giơ tay).

     - Ký kết TƯLĐTT: TƯLĐTT doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành. Các vấn đề đạt được qua thương lượng tập thể không được trái quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

     - Công bố, gửi TƯLĐTT. Sau khi TƯLĐTT được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho người lao động của mình biết. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày TƯLĐTT được ký kết, người sử dụng lao động phải gửi 01 bản TƯLĐTT đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

     - Thực hiện nội dung TƯLĐTT: Toàn bộ NSDLĐ, NLĐ trong doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ TƯLĐTT đang có hiệu lực. Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày TƯLĐTT có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của TƯLĐTT thì phải thực hiện theo TƯLĐTT. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với TƯLĐTT thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của TƯLĐTT. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm TƯLĐTT thì có quyền yêu cầu thi hành đúng TƯLĐTT và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

     Bên cạnh hướng dẫn quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, văn bản cũng hướng dẫn cụ thể về hiệu lực, thời hạn của TƯLĐTT; các trường hợp và cách xử lý khi TƯLĐTT hết hạn; các trường hợp sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT; các trường hợp TƯLĐTT vô hiệu; chi phí thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận