Văn hóa - Xã hội

Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai: 620 áp phích tuyên truyền, hướng dẫn về phòng chống dịch covid-19 được nhanh chóng chuyển đến Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp
Ngày đăng 11/06/2021 | 09:08

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của đợt dịch covid-19 lần thứ tư (từ ngày 07/4/2021 đến nay) ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống kinh doanh của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp

     Thực hiện Công văn số 305/LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc phân bổ số lượng áp phích tuyên truyền, hướng dẫn về phòng chống dịch covid-19 trong các doanh nghiệp, trong 02 ngày 04 và 05/6, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã khẩn trương thành lập 02 đoàn công tác, trực tiếp phân bổ, vận chuyển xuống các công đoàn cơ sở kết hợp nắm bắt hoạt động của “Tổ an toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp.

     Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã nhanh chóng phân bổ hết số lượng 620 tờ áp phích tuyên truyền, hướng dẫn, theo đó các công đoàn cơ sở cũng lập tức triển khai dán ở vị trí dễ nhìn và có đông người qua lại đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid 19 tại nơi làm việc hiệu quả, thiết thực.

     Qua khảo sát trực tiếp cơ sở, LĐLĐ Quận nhận thấy các doanh nghiệp, người lao động rất đồng tình và tích cực tham gia “Tổ An toàn Covid-19”. Tính đến nay, toàn Quận đã có 87 doanh nghiệp thành lập 186 “Tổ An toàn Covid-19” với 806 thành viên.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận