Văn hóa - Xã hội

Phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Hai trên địa bàn Quận
Ngày đăng 15/07/2021 | 16:05

Thực hiện Văn bản số 70/TWPCTT ngày 21/6/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Hai; Văn bản số 89/BCH ngày 01/7/2021 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. UBND quận Hoàng Mai phối hợp phổ biến, tuyên truyền quảng bá rộng rãi về Giải báo chí với một số nội dung sau:

     Giải báo chí toàn quốc lần thứ Hai với chủ đề: “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”.

     1. Đối tượng tham dự: Tất cả công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi các tác phẩm tham dự.

     2. Loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí.

     3. Thời gian: Thời gian nộp các tác phẩm đến hết ngày 31/12/2021; Lễ công bố và trao Giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022 nhân dịp Tuần lễ Quốc gia về Phòng chống thiên tai. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng/ phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/12/2021.

     Thể lệ Giải kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TWPCTT ngày 11/6/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ban hành thể lệ “Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Hai”. Thông tin chi tiết về Giải Báo chí truy cập tại trang Website: http://giaibaochipctt.mard.gov.vn

     UBND quận Hoàng Mai phổ biến, tuyên truyền tới các đơn vị và toàn thể người dân trên địa bàn Quận biết thông tin về Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Hai và đề nghị các đơn vị, người dân trên địa bàn Quận nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận