Văn hóa - Xã hội

Hoàng Mai: Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 09/09/2021 | 10:40

Ngày 04/9/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:

     Để đảm bảo công tác vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo,thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Quậnxây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nộivới các nội dung như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

     - Triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả, đúng yêu cầu chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

     - Tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa tại để kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan giữa các khu vực, làm sạch dần tiến đến “xanh hóa” toàn bộ các khu vực; tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, “ai ở đâu, ở đó”, không để “chặt ngoài, lỏng trong”.

     2. Yêu cầu

        - Toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu; quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể” để phục vụ; vận động, hướng dẫn, đề nghị người dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư; lấy xã, phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng, xác định “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.

        - Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn được phép quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trước Quận và Thành phố.

        - Sở Chỉ huy các cấp bố trí ứng trực nghiêm 24/24/7 để tiếp nhận và xử lý kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố, Quận ủy, UBND Quận và các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, đơn vị, cá nhân và vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch và việc triển khai Chỉ thị này. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Sở Chỉ huy các cấp theo quy định.

     II. NỘI DUNG

    1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1022/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021, Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021 tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 và Thông báo số 480-TB/TU ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh ở những nơi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ cao với phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ an toàn cho Thủ đô, bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lan rộng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng chống dịch Covid-19.

        - Căn cứ các yếu tố dịch tễ cơ bản, UBND quận xác định  các vùng để thống nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp tương ứng với các mức độ nguy cơ trên địa bàn như sau:

        + Vùng có mức nguy cơ rất cao có 02 phường Giáp Bát, Hoàng Liệt.

        + Vùng có mức nguy cơ cao gồm 06 phường: Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Yên Sở, Vĩnh Hưng.

        + Vùng có mức nguy cơ gồm 06 phường: Đại Kim, Tân Mai, Tương Mai, Lĩnh Nam, Trần Phú, Thanh Trì.

        2. Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn từ 06 giờ 00 ngày 06/9/2021 đến 06 giờ 00 ngày 21/9/2021 trên toàn địa giới hành chính quận Hoàng Mai.

        3. Nguyên tắc thực hiện

        - Quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận; hướng dẫn cụ thể và cấp giấy đi đường cho các đối tượng, phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn (trong đó bao gồm hoạt động chính trị, ngoại giao, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu, phòng chống dịch; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng của người dân…). Tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào quận, đối với các cá nhân, phương tiện lưu thông trên địa bàn quận theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu, ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

        - Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ vững chắc các “vùng xanh”; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra từ các vùng khác đến “vùng xanh”.

        - Chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”,xây dựng kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở các phường trên địa bàn quận.

        - Xây dựng các “pháo đài” phòng, chống dịch tại 14 phường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021.

        - Triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng, huy động mọi nguồn lực triển khai, đảm bảo chỉ định xét nghiệm đúng, trúng khu vực nguy cơ và nhóm đối tượng nguy cơ, đảm bảo công tác lấy mẫu, xét nghiệm thống nhất, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị, tránh để mẫu tồn quá 24 giờ

        - Bảo đảm việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất là ở nơi phong tỏa, cách ly; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhất là lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực, Tổ COVID-19 cộng đồng.

        - Tổ chức tiêm vắc xinkhẩn trương, an toàn, đúng quy định theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm tiêm chủng quốc gia.

        - Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

        - Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, hiểu, tin, hưởng ứng, ủng hộ và người dân cùng làm; thực sự để người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

        - Tổ chức tốt Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.

      - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại phường; kiểm tra kết hợp với với hướng dẫn, hỗ trợ phường thực hiện, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập.

       III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

       1. Phòng Y tế

        - Tham mưu UBND quận triển khai và phối hợp Văn phòng HĐND&UBND quận đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, các phường thực hiện nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo đúng yêu cầu.

        - Phối hợp Trung tâm Y tế, Công an quận, UBND các phường và đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tham mưu cấp uỷ, chính quyền quận:

        + Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tương ứng đối với từng vùng theo mức độ nguy cơ.

        + Quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn trên cơ sở báo cáo, xin ý kiến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

        + Tăng cường kiểm tra an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng vắc xin cố định và lưu động;

        - Phối hợp Trung tâm Y tế hướng dẫn các phường đánh giá nguy cơ theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19” để làm cơ sở xác định khu vực, vùng theo mức độ nguy cơ trên địa bàn từng phường.

        - Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập theo quy định.

        2. Trung tâm Y tế

        - Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận để tham mưu triển khai có hiệu quả công  tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ dịch.

        - Chủ trì, phối hợp phòng Y tế tham mưu UBND quận triển khai phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ; kế hoạch chuyên môn, kỹ thuật theo từng cấp độ dịch; giải pháp tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, chống dịch; quyết định thiết lập vùng cách ly y tế.

        - Xây dựng kế hoạch và tiếp tục tổ chức xét nghiệm thần tốc, rút ngắn chu kỳ xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và xét nghiệm diện rộng theo Kế hoạch trên toàn Thành phố đảm bảo hiệu quả, ưu tiên nguồn lực để xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, cách ly để kịp thời truy vết F1, cách ly ngay, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; từng bước làm sạch, chuyển từ “vùng đỏ” thành “vùng da cam”, chuyển “vùng da cam” thành “vùng xanh” đưa Quận về trạng thái bình thường mới.Đảm bảo công tác lấy mẫu xét nghiệm thống nhất, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị, tránh để mẫu tồn quá 24 giờ.

        - Tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm tiêm chủng quốc gia.

        - Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.     

        - Chỉ đạo các khoa, phòng, Trạm Y tế các phường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; tích cực, chủ động phối hợp triển khai giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh tại các cơ sở điều trị và cộng đồng; phát hiện sớm ca mắc để cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế tử vong và lây lan rộng.       

        - Chỉ đạo các đội phản ứng nhanh, cấp cứu lưu động vận chuyển người đi cách ly trên địa bàn quận và các đội vệ sinh phòng dịch sẵn sàng hỗ trợ cho các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận.

        - Cung cấp thông tin, tập huấn kỹ năng giám sát, xử lý ổ dịch và các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng y tế tại các cơ sở giáo dục, các phòng khám ngoài công lập hỗ trợ; người tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

        - Xây dựng phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch; củng cố các đội chống dịch lưu động ứng phó kịp thời theo từng cấp độ dịch; trình UBND quận phê duyệt đảm bảo 04  tại chỗ trong công  tác phòng, chống dịch.

        - Thường xuyên giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của Trạm Y tế phường, phòng khám trực thuộc và khu cách ly tập trung.

        - Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận báo cáo về Ban Chỉ đạo Quận (qua phòng Y tế để tổng hợp) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo quy định.

        3. Công an Quận

        - Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công an thành phố: Chủ trì phối hợp UBND các phường, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cấp Giấy đi đường và quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận; triển khai sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin cấp giấy đi đường, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị và phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn quận (trong đó bao gồm hoạt động chính trị, ngoại giao, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu phòng, chống dịch; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng của người dân…) hoàn thành trước ngày 06/9/2021.

        - Tổ chức quản lý chặt chẽ và áp dụng thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với tất cả các chốt kiểm soát ra-vào quận, tiếp giáp với các quận khác và các chốt kiểm soát tại “vùng xanh”; lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24/7 và truyền tín hiệu, thông tin, hình ảnh về Sở Chỉ huy quận, đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu thì ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”, đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt kiểm soát; chủ động ban hành sớm các kế hoạch triển khai cụ thể và thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân biết và thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

        - Phối hợp các đơn vị liên quan, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường đảm bảo an ninh trật tư, an toàn phòng chống cháy nổ tại cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn Quận.

        - Chỉ đạo Công an phường phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng, giám sát chặt chẽ những di biến động của người dân trên địa bàn; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Quận. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống theo các phương án phòng chống dịch của Quận ở mức cao; tổ chức diễn tập các phương án và tuyên truyền để người dân yên tâm và chấp hành ủng hộ; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các Nhà tạm giữdo Công an quản lý.

        4. Ban Chỉ huy Quân sự Quận

          - Xây dựng phương án, kịch bản ứng phó phòng chống dịch bệnh theo từng cấp độ và trình UBND Quận phê duyệt.

          - Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế quận, UBND các phường trong việc vận chuyển các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đến điểm cách ly y tế tập trung theo quy định đảm bảo nhanh chóng, an toàn.

          - Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết tại các cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế trên địa bàn Quận đã được Thành phố phê duyệt (Khu nhà A1, A5, A6 Pháp Vân-Tứ Hiệp, khu TĐC Đền Lừ 3, TĐC phường Trần Phú, TĐC phường Đại Kim, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nặng COVID-19 tại phường Yên Sở).

          - Rà soát, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch khi có chỉ đạo của UBND Quận.

          - Hướng dẫn phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

        5. Phòng Kinh tế

        - Chủ trì, tham mưu UBND Quận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quận: Rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm, nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và phục vụ các khu vực cách ly nhằm ứng phó với dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu ở mức độ tối thiểu cho người dân ở khu vực cách ly do dịch bệnh.

        - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm tại chỗ và lưu động phục vụ tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực bị cách ly, nhằm ứng phó với dịch Covid-19 từng cấp độ dịch trên địa bàn Quận.

        - Chủ trì kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Quận.

        - Bám sát, đôn đốc và hướng dẫn phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

        6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

        Đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định của Trung ương và Thành phố;cố gắng cao nhất với phương châm “không có ai trên địa bàn Quận khó khăn do dịch bệnh COVID-19 mà không được hỗ trợ”.

        7. Phòng Tài chính

        - Tham mưu UBND Quận xây dựng phương án đáp ứng kinh phí phòng chống dịch bệnh theo từng cấp độ.

        - Tham mưu UBND Quận cấp và hướng dẫn sử dụng đúng quy định kinh phí hoạt động phòng, chống dịch; chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công  tác phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết.

        - Chủ động, nắm tình hình để hướng dẫn, tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng kinh phí cho các nhiệm vụ phòng chống dịch của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường.

        - Hướng dẫn các phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

        8. Phòng Văn hóa vàThông tin

        - Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, hiểu, tin, hưởng ứng, ủng hộ và người dân cùng làm; thực sự để người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

        - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủyvà các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận; tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật, rút tít gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quận.

        9. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

        - Biên tập, biên soạn, tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho hệ thống loa phát thanh các phường.

        - Tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính.

        10. Phòng Quản lý Đô thị

        - Phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tracác công trình xây dựng trọng điểm đã được UBND quận phê duyệt phương án đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt thời gian thi công.

        - Chỉ đạo các công ty kinh doanh nước sạch, các đơn vị vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu của Nhân dân trên địa bàn Quận.

        - Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thành phố yêu cầu, sẵn sàng vận hành cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn Quận.

        11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận

        - Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách theo đúng tinh thần Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

        - Phối hợp UBND phường triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Khu công nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất hàng hóa, không để đứt gãy; quản lý nơi ở, di biến động của các công nhân, lao động trong Khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

        - Yêu cầu các Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các Khu công nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” được UBND quận phê duyệt và thực hiện nghiêm theo phương án đã được phê duyệt. Sẵn sàng phương án, kịch bản duy trì sản xuất an toàn trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy là nơi cách ly và ổn định sản xuất.

        12. Ủy ban nhân dân 14 phường

        - Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp phường, thống nhất mô hình Bí thư cấp ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND là Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy cùng cấp, đồng thời xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

        - Bí thư, Chủ tịch UBND 14 phường căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn đề xuất UBND quận áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước Quận. Đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân; giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu các gia đình đăng ký và ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn COVID-19”,không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu thì ở đó”.

        - Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm tiêm chủng quốc gia.

        - Phối hợp các phòng chức năng rà soát và xác định: Các phân khu (khu vực nguy cơ cao, rất cao, khu vực có nguy cơ); các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, điểm tập kết hàng hóa lưu động; vị trí các chốt kiểm soát dịch bệnh, các chốt rào chắn cứng (không được lưu thông) của từng phường để phục vụ chỉ huy, điều hành.

        - Phối hợp Trung tâm Y tế và các tổ chức doanh nghiệp lên danh sách các công dân, nhân viên thuộc nhóm nguy cơ cao, các khu vực nguy cơ cao trên địa bàn, vẽ bản đồ và thực hiện thống kê chi tiết đến từng người dân và hộ gia đình để liên tục giám sát bảo đảm an toàn và sẵn sàng phương án xử lý nếu có ca nhiễm trong từng khu vực này. Phương án xử lý cần bảo đảm: cách ly y tế, bảo đảm an sinh, đáp ứng y tế. Dựa trên các phương án này, người đứng đầu địa phương chủ động tổ chức lại các hoạt động phù hợp bao gồm hoạt động của tổ Covid cộng đồng, các chốt giám sát, phân luồng giao thông, tổ chức lại chợ, siêu thị, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn. Siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích và các hoạt động đông người như xét nghiệm, tiêm chủng, thiện nguyện trên địa bàn.

        - Phối hợp Trung tâm Y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng an toàn, hiệu quả, đúng người, đúng đối tượng; tránh lây nhiễm chéo trong khi thực hiện nhiệm vụ.

        - Phối hợp các đơn vị chức năng, chỉ đạo tổ COVID cộng đồngnhanh chóng điều tra dịch tễ, thực hiện các nội dungchuyên môn khi xuất hiện ca nhiễm mới trong vòng 06 giờ; đánh giá và đưa ra phương án đề xuất Sở chỉ huy quậnvàThành phố để khống chế dịch bệnh. Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường  chủ động đánh giá tình hình và có thể quyết định các biện pháp cao hơn phù hợp thực tiễn của từng phường để kịp thời ngăn chặn, bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất; đồng thời, phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

        - Gửi danh bạ điện thoại, số điện thoại trực đường dây nóng để người dân tiếp cận khi có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm, y tế và tình huống khẩn cấp khác.

        - Đối với các khu vực phong tỏa chật hẹp, đông dân cư, căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quận chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn, lắp camera, siết chặt kiểm soát, tăng cường xét nghiệm; trường hợp cần thiết có thể tổ chức đưa các đối tượng có nguy cơ cao đi cách ly tập trung để giãn mật độ dân cư trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm trong khu phong tỏa.

        13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận

        Tiếp tục phát động phong trào toàn dân chung tay chăm lo an sinh xã hội. Huy động các cấp, các ngành, cáctổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19, tạo nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, tiếp tục quan tâm đến các đối tượng lao động tự do, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh gặp khó khăn, lao động không có giao kết hợp đồng lao động hoặc gặp khó khăn chưa được hỗ trợ theo chính sách của Trung ương và Thành phố.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận