Văn hóa - Xã hội

Triển khai cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19”
Ngày đăng 12/01/2022 | 15:44

Thực hiện Kế hoạch số 1162/KH-ĐCT ngày 13/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tổ chức cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai”; Công văn số 519/BTV-TG ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc tham gia Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19”

     Hội LHPN Quận triển khai Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19”.

     I. ĐỐI TƯỢNG

     Công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

     II. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

     1. Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng gi ới trong phòng chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19”

     1.1 Nội dung:

- Truyền tải được thông điệp về công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh Covid-19 có nhạy cảm giới, các hoạt động phòng, chống thiên tai có tính đến đặc điểm riêng, nhu cầu và tình trạng dễ bị tổn thương riêng của phụ nữ, nam giới, trẻ em gái, trẻ em trai, người già, người dân tộc thiểu số, người nghèo.

- Ghi nhận đóng góp và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động phòng, chống thiên tai với bối cảnh Covid-19.

1.2 Hình thức thể hiện:

Tác phẩm dự thi có thể là một trong các hình thức sau:

- Thông điệp/đoạn thông điệp hoặc khẩu hiệu cổ động

- Thơ/văn vần ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu (kèm hình ảnh minh họa, nếu có)

- Video hình ảnh nói/chia sẻ thông điệp.

     2. Đề cử các Gương mặt phụ nữ và Sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai

     2.1 Gương mặt phụ nữ

     a) Đối tượng được đề xuất: Phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên hoặc tập thể phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

     b) Nội dung:

     Câu chuyện: Đưa ra sáng kiến, chủ trì/chỉ đạo hoặc đóng vai trò chính trong một hoặc nhiều hoạt động phòng, chống thiên tai của địa phương hoặc của tổ chức/cơ quan/đơn vị ở Việt Nam (bao gồm các hoạt động chuẩn bị trước thiên tai, ứng phó trong thiên tai, phục hồi sau thiên tai), có tính sáng tạo, hoặc có đóng góp cho địa phương, hoặc dẫn đến kết quả tốt cho người dân.

     c) Hình thức thể hiện:

     Tác phẩm dự thi (câu chuyện về gương mặt phụ nữ hoặc tập thể phụ nữ) có thể là một trong các hình thức sau:

- Bài viết (kèm theo ảnh nhân vật/tập thể được tôn vinh).

- Video clip có nội dung thuyết minh về nhân vật/tập thể được tôn vinh.

  1. Sáng kiến bình đắng giớỉ

     a) Đốỉ tượng được đề xuất: Công dân Việt Nam (không phân biệt độ tuổi, giới tính, dân tộc...) và các tổ chức/cơ quan/đơn vị có thực hiện các hoạt động/sáng kiến mang lại sự thay đổi trong cộng đồng về bình đẳng giới và phòng, chống thiên tai.

     b) Nội dung:

- Các sáng kiến thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ/ sự lãnh đạo của phụ nữ trong phòng, chống thiên tai.

- Các sáng kiến/hoạt động phòng, chống thiên tai có tính đến các đặc điểm/nhu cầu của phụ nữ, nam giới và các nhóm dễ bị tổn thương.

    c) Hình thức thể hiện

     Tác phẩm dự thi (sáng kiến về bình đẳng giới của tập thể hoặc cá nhân) có thể là một trong các hình thức sau:

- Bài viết (kèm theo ảnh tập thể, cá nhân).

- Video clip có nội dung thuyết minh về sáng kiến của tập thể hoặc cá nhân được tôn vinh

     III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

     1. Giải thưởng sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19

- 01 Giải Nhất: phần thưởng trị giá 7 triệu đồng.

- 01 Giải Nhì: phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

- 01 Giải Ba: phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

- 02 Giải Khuyến khích: phần thưởng trị giá 1 triệu đồng/giải

- 01 Giải Bình chọn được dành cho bài dự thi có số điểm quy đổi từ lượng tương tác (comment: 2 điểm, share ở chế độ công khai: 3 điểm) lớn nhất trên Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

     2. Giải thưởng Gương mặt phụ nữ trong phòng, chống thiên tai

2.1 Giải thưởng chung cho tác giả bài dự thi và gương mặt phụ nữ được tôn vinh

-  01 Giải Nhất: phần thưởng trị giá 7 triệu đồng.

- 01 Giải Nhì: phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

- 01 Giải Ba: phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

- 02 Giải Khuyến khích: phần thưởng trị giá ỉ triệu đồng/giải

2.2 Giải thưởng chung cho tác giả bài dự thi và tập thểphụ nữ được tôn vinh

- 01 Giải Nhất: phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

- 01 Giải Nhì: phần thưởng trị giá 7 triệu đồng.

- 01 Giải Ba: phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

- 02 Giải Khuyến khích: phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

     3. Giải thưởng Sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai

3.1 Giải thưởng đành cho tác giả bài dự thi và cả nhân có sáng kiến được tôn vinh

- 01 Giải Nhất: phần thưởng trị giá 7 triệu đồng.

- 01 Giải Nhì: phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

- 01 Giải Ba: : phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

- 02 Giải Khuyến khích: phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.

3.2 Giải thưởng dành cho tác giả bài dự thì và tập thể cỏ sáng kiến được tôn vinh

- 01 Giải Nhất: phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

- 01 Giải Nhì: phần thưởng trị giá 7 triệu đồng.

- 01 Giải Ba: : phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

- 02 Giải Khuyến khích: phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

     Hỗ trợ thực hiện sáng kiến: 02 giải Nhất ở 2 hạng mục Sáng kiến về bình đẳng giói trong phòng, chống thiên tai (dành cho cá nhân và tập thể) sẽ được hỗ trợ 20.000.000đ/giải để tổ chức thực hiện hoặc duy trì các sáng kiến.

     IV. THỜI GIAN NHẬN CLIP DỰ THI:

- Thời gian phát động và nhận bài dự thi: Từ ngày 28/12/2021 đến 31/3/2022.

     - Đối với các thí sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai gửi Bài dự thi qua địa chỉ email: phunuhoangmai.2021@gmail.com.

- Thời gian bình chọn trên Fanpage Hội LHPN Việt Nam: Đến 20h00 ngày 31/3/2022.

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 01/4/2022 - 30/4/2022.

- Trao giải: dịp 23/5 (Ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận