Văn hóa - Xã hội

Điểm đến du lịch được chuẩn hóa: Đền Định Công Thượng, quận Hoàng Mai
Ngày đăng 03/08/2022 | 16:48

Đền Định Công Thượng ở sát mé bên tả đình, cùng nhìn về hướng tây-nam. Giữa đình và đền là một sân lớn và con ngõ 305 thông ra đường làng, nay là phố Bùi Xương Trạch. Phía trước đền có một ao đối xứng qua ngõ 305 với ao đình. Đường dẫn khách vào đền đi dưới những bóng cổ thụ. Nơi đây thờ 3 vị tổ nghề kim hoàn: Trần Điền, Trần Điện và Trần Hòa.

     Tòa Tiền tế gồm 5 gian nhỏ, mái kiểu chồng diêm, cùng hậu cung 3 gian làm thành hình chuôi vồ. Hậu cung có 2 bộ vì kiểu chồng giường, không cột, dựa vào tường. Các bộ phận được chạm trổ hình hoa lá. Chân tảng đá hình vuông, chạm sừng tê bảo ngọc. Trong đền còn có kiệu bát cống, bia đá, khánh cổ, cùng cửa võng, đại tự, hoành phi, câu đối, long ngai, bài vị và rương cất giữ sắc phong, thần phả.

     Ngày 20/7/1994, đền Định Công Thượng đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tại Quyết định số 921QĐ/BT ngày 20/7/1994.

Nguồn: phòng Văn hóa và Thông tin

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận