Văn hóa - Xã hội

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022
Ngày đăng 26/09/2022 | 17:44

Thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận Hoàng Mai định kỳ năm 2022; trong 02 ngày 12/9 và 13/9/2022, phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và UBND phường Lĩnh Nam tổ chức 02 hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022.

     Đối tượng tham gia hội nghị gồm: các đồng chí thành viên ban chỉ đạo TGNN Quận; các đồng chí trong Ban chỉ đạo TGNN của các phường và người trực tiếp tham gia điều tra, rà soát (tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố...) của 14 phường với tổng số trên 600 lượt cán bộ, tổ trưởng/tổ phó các tổ dân phố tại 14 phường thuộc Quận.

     Qua tập huấn, các thành phần tham dự được trang bị những kiến thức cơ bản về các chính sách đối với hộ nghèo hộ cận nghèo, đặc biệt là các quy định mới theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH; được hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và sử dụng các biểu, mẫu, phiếu điều tra theo quy định. Tại Hội nghị các thành phần tham dự cũng được lắng nghe và chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các đồng chí đã từng tham gia điều tra tại các tổ dân phố của các phường.

     Việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn Quận và xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và chuẩn Thành phố làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2023; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa của cuộc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo để mọi tổ chức và người dân nhận thức sâu  sắc hơn về các chính sách trợ giúp người nghèo và cùng “chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nguồn: phòng Lao động thương binh và Xã hội quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận