Văn hóa - Xã hội

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới quận Hoàng Mai năm 2022
Ngày đăng 21/11/2022 | 09:18

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

     Xác định mục đích và ý nghĩa của Tháng hành động, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 26/10/2022 về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” và các thông điệp, khẩu hiệu truyền thông:

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022;

- Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh;

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022;

- Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước;

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em;

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương;

- Chủ động phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em;

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em;

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại;

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em;

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại;

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng;

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em;

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

- Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

- Bình đẳng giới góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh xã hội của mỗi cá nhân, gia đình.

- Bình đẳng giới góp phần đầu tư cho tương lai, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

     Theo đó, Tháng hành động được thực hiện trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến 15/12/2022 với những nội dung chủ yếu được triển khai thực hiện đó là:

     (1) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động với hình thức phù hợp, an toàn; tăng cường tuyên truyền về các chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2022 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích… tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh của các phường, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về chính sách xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em.

     (2) Tổ chức các tọa đàm, tập huấn với những nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng.

     (3) Tăng cường công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

     (4) Phối hợp liên ngành tiến hành kiểm tra trong thời gian diễn ra Tháng hành động năm 2022, qua đó phát hiện các khó khăn, hạn chế, đề xuất chính sách triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Nguồn: phòng Lao động TBXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận