Văn hóa - Xã hội

Hội nghị quyền của lao động di cư trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội

Ngày đăng 26/12/2018 | 10:55 AM
Nhằm trang bị những kiến thức về chính sách an sinh xã hội giúp nữ lao động nhập cư tự tin hơn trong cuộc sống. Ngày 18/12/2018, Hội LHPN quận phối hợp với hội LHPN phường Vĩnh Hưng và Trung tâm...