Xây dựng - Quản lý đô thị

MTTQ quận Hoàng Mai công bố quyết định giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận năm 2018 đối với 02 phường Vĩnh Hưng và Mai Động
Ngày đăng 13/04/2018 | 08:16  | View count: 1272

Với mục đích việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cán bộ, công chức trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đồng thời thông qua giám sát phát hiện hạn chế, vi phạm (nếu có) kiến nghị với các cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý vi phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng

     Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 13/11/2017 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận năm 2018 đã được Quận ủy Hoàng Mai phê duyệt tại Văn bản số 629-CV/QU ngày 30/01/2018; Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 03/04/2018 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai về giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 đối với 02 phường Vĩnh Hưng và Mai Động, sáng ngày 09 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Vĩnh Hưng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai công bố Quyết định và triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 đối với 02 phường Vĩnh Hưng và Mai Động.

     Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên đoàn giám sát; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các tổ chức CT-XH, cán bộ TTXD, Trưởng Ban TTND phường Vĩnh Hưng và Mai Động.

     Tại hội nghị, đồng chí Chử Đức Ngọc - QUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã đọc Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 đối với 02 phường Mai Động, Vĩnh Hưng.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận yêu cầu việc giám sát phải thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy công khai, dân chủ trong quá trình giám sát. Các thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ, nêu cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp tài liệu, hồ sơ để đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng thời điểm từ 01/01/2018 đến 31/3/2018 theo kế hoạch đề ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận