Xây dựng - Quản lý đô thị

Danh sách các hộ gia đình, cá nhân đã được UBND Quận cấp giấy phép xây dựng từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018
Ngày đăng 19/07/2018 | 09:08  | View count: 657

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nội dung chi tiết xem tại đây