Xây dựng - Quản lý đô thị

Triển khai dự án khu nhà ở Ao Mơ
Ngày đăng 11/09/2014 | 00:00  | View count: 2210

Xét đề nghị của Liên danh: CTCP Y Dược phẩm VIMEDIMEX và CTCP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội tại văn bản số 11/2014/L-VIME7 ngày 15/8/2014 về việc cho phép CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng (là pháp nhân do Liên danh thành lập) tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Dự án Khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ HTKT, HTXH nhà ở trên tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai) theo quy định tại văn bản số 4786/UBND-XDGT ngày 01/7/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.
Ngày 25/8/2014 UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 6329/UBND-XDGT về việc triển khai Dự án Khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ HTKT, HTXH nhà ở trên tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai), với ý kiến như sau:
1. Cho phép CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng đại diện cho Liên danh: CTCP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội và CTCP Y dược phẩm VIMEDIMEX kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ HTKT, HTXH nhà ở trên tuyến đường Minh Khai -Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội).
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng để CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng triển khai thực hiện Dự án theo quy định tại văn bản số 478/UBN-XDGT ngày 01/07/2014 của UBND thành phố ./.
Tóm Tắt Dự án Khu nhà ở Ao Mơ:
Tên Dự án: Dự án Khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ HTKT, HTXH nhà ở trên tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội).
Vị trí, địa điểm thực hiện Dự án: Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích 229.3310 m2 nằm ở phía Nam Thành phố Hà Nội, thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các phường Vĩnh Hưng, Mai Động, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội và được giới hạn như sau:
- Phía Bắc giáp đất canh tác phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.
- Phía Đông giáp dân cư hiện có phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.
- Phía Tây và Tây Nam giáp Nhà máy Sợi Hà Nội; dân cư hiện có phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Sông Gạo; Dự án xây dựng Khu nhà ở Ao Lò Ngói-Ngà Kéo.
- Phía Nam giáp các tuyến đường quy hoạch: Tuyến đường khu vực Đầm Hồng Giáp Bát - Lĩnh Nam và đường Lĩnh Nam.
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội theo văn bản số 2307/UB-XDĐT ngày 07/07/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.
Quy mô đầu tư:
- Tổng diện tích khu đất để thực hiện Dự án khoảng 223.310 m2.
- Tổng dân số theo quy hoạch khoảng 2.516 người.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.000 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện : 2005 – 2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận