Xây dựng - Quản lý đô thị

Quận Hoàng Mai: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình trong quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm, phường Hoàng Liệt
Ngày đăng 17/12/2014 | 00:00  | View count: 1281

Quận Hoàng Mai phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại ô quy hoạch ký hiệu III-6/TH2 và một phần đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu III-15/CX trong Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 với những nội dung cụ thể sau:
1. Tên đồ án:
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (cơ sở cũ) tại ô quy hoạch ký hiệu III-6/TH2 và một phần đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu III-15/CX trong Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 (đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 144/2004/QĐ-UB ngày 17/9/2004).
2. Vị trí, ranh giới và quy mô:
- Vị trí, ranh giới: Khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc ô quy hoạch ký hiệu III-6/TH2 và một phần thuộc đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu III-15/CX trong Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm, quận Hoàng Mai, có vị trí được giới hạn như sau:
+ Phía Đông giáp Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Hoàng Liệt và ô đất cây xanh ký hiệu III-15/CX;
+ Phía Tây Nam giáp ngõ 2 đường Ngọc Hồi;
+ Phía Bắc và Tây Bắc giáp đường quy hoạch rộng 11,5m thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai;
- Quy mô: Tổng diện tích đất khoảng 3.634m2.
3. Nội dung điều chỉnh:
- Theo Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt, khu đất đề xuất điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 3.634m2 được xác định gồm các chức năng: đất trường học (ô quy hoạch ký hiệu III-6/TH2 diện tích khoảng 2.770m2) và một phần đất cây xanh (thuộc ô quy hoạch ký hiệu III-15/CX diện tích khoảng 864m2).
- Nay điều chỉnh cục bộ một phần ô đất cây xanh ký hiệu III-15/CX (có diện tích khoảng 864m2) sang chức năng đất trường học để thực hiện Dự án xây dựng mở rộng cải tạo trường Tiểu học Hoàng Liệt (cơ sở cũ).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận