Xây dựng - Quản lý đô thị

Tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và xử lý siêu mỏng, siêu méo hai bên tuyến đường mới mở trên
Ngày đăng 15/01/2015 | 00:00  | View count: 2539

I. Khái quát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và thuận lợi, khó khăn:
Quận Hoàng Mai được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2004, trên cơ sở 5 phường thuộc quận Hai Bà Trưng và 9 xã thuộc huyện Thanh Trì với diện t