Xây dựng - Quản lý đô thị

Triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020”
Ngày đăng 23/09/2020 | 16:36  | View count: 106

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn Quận, UBND Quận yêu cầu:

     1. UBND 14 phường:

     - Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020”.

     - Nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông, nhất là việc xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn Quận.

     2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

     - Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan của Sở Giáo dục - Đào tạo,  báo Kinh tế và Đô thị triển khai thực hiện Kế hoạch cuộc thi đến toàn bộ các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn Quận, tham gia chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020” và hưởng ứng tích cực cuộc thi trắc nghiệm trên internet.

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các phường, Hội phụ huynh học sinh tổ chức tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, học sinh chấp hành luật giao thông, văn hoá khi tham gia giao thông, không để ùn tắc giao thông tại cổng trường học.

     3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

     Bố trí nguồn kinh phí tuyên truyền cho Chương trình; phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục tài chính liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020”.

     4. Các Phòng, Ban trực thuộc UBND Quận:

     Phối hợp với báo Kinh tế và Đô thị triển khai Kế hoạch Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020” sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị.

     UBND Quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận