Xây dựng - Quản lý đô thị

Công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020
Ngày đăng 07/12/2020 | 10:17  | View count: 271

Trong năm 2020, phòng Quản lý đô thị đã tiếp tục tham mưu UBND Quận tiếp tục thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền được UBND Thành phố phân cấp:

     - Phối hợp với các Sở, ngành tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương đầu tư; chấp thuận Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc đối với các dự án nguồn vốn ngoài ngân sách.

     - Lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết theo uỷ quyền của UBND Thành phố đối với các dự án đầu tư hạ tầng xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai: trường tiểu học Vĩnh Hưng, Mầm non Hoa Sữa,...

     - Lập đồ án điều chỉnh cục bộ phân khu các dự án trường học nằm trong các khu vực, khu dân cư tập trung mật độ cao, không có khả năng mở rộng về diện tích để nâng chiều cao công trình theo chỉ đạo của Thành phố và Thành uỷ.

     - Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Chủ đầu tư công bố đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị phường Thịnh Liệt tỷ lệ 1/500.

     - Cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, số liệu HTKT theo phân cấp của UBND Thành phố cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Hoàng Mai có nhu cầu.

     - Phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập điều chỉnh cục bộ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chức năng tại ô đất ký hiệu G1/TH1, G1/TH3 và G1/TH4 trong quy hoạch phân khu đô thị H2-4 thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở đầu tư xây dựng, cải tạo trường mầm non Thanh Trì; điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng Thủ đô tại một phần ô đất ký hiệu B3 phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng Kho, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Aeonmall Hoàng Mai; phối hợp với Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu G1/CCDV4 theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

     - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 07/9/2015, Phòng chủ trì cùng các đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn quận (Khu đô thị Nam đường vành đai 3, Dự án công trình hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng Athena Complex Pháp Vân tại ô đất HH.II.5.1, Dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Dự án khu thương mại dịch vụ, công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, cây xanh, bãi đỗ xe và nhà trẻ (Panorama Hà Nội,…) và báo cáo cấp có thẩm quyền.

     - Đối với các Tổng mặt bằng các trường học, nhà hội họp cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, theo phân cấp UBND quận chấp thuận, phòng đã thẩm định theo đúng tiến độ, trình UBND quận chấp thuận, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

     - Đối với công tác cung cấp thông tin quy hoạch theo yêu cầu của tổ chức cá nhân, phòng đã tham mưu cho UBND quận cung cấp thông tin quy hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Phòng đã triển khai công tác cấp chỉ giới đường đỏ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố đảm bảo chất lượng.

     - Tham mưu UBND quận báo cáo UBND Thành phố giải quyết về tình hình quá tải, thiếu hạ tầng đô thị trên địa bàn quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận