Xây dựng - Quản lý đô thị

Công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai 11 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 07/12/2020 | 10:19  | View count: 559

Trong 11 tháng đầu năm 2020, phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND Quận ban hành các Kế hoạch, Văn bản; phối hợp với UBND các phường trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận. Cụ thể:

     - Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND Quận ban hành các Kế hoạch: số 11/KH-UBND ngày 07/01/2020 về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận năm 2020; số 76/KH-UBND ngày 18/02/2020 về việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020; số 125/KH-UBND ngày 26/3/2020 về việc tuyên truyền An toàn giao thông năm 2020.

     - Tham mưu UBND Quận ban hành khoảng 40 văn bản chỉ đạo trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn.

     - Tham mưu UBND Quận ban hành hơn 40 văn bản chỉ đạo UBND các phường, các đơn vị chức năng trong việc xử lý kiên quyết triệt để các điểm trông giữ phương tiện vi phạm trên địa bàn Quận. Tham mưu UBND Quận cấp hơn 20 giấy phép sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường để trông giữ phương tiện.

     - Tham mưu UBND Quận ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 02/6/2020 và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện không phép tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt.

     - Tham mưu UBND Quận các văn bản Báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan liên quan và phúc đáp các cơ quan báo chí liên quan đến tình hình quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận.

     - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND các Phường, các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận.

     - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BCĐ ngày 15/7/2020 của Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     - Giao các đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phường thực hiện, xử lý kịp thời các tồn tại về trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường.

     - Tham mưu UBND Quận cấp hơn 20 giấy phép mới, gia hạn sử dụng tạm thời hè đường để trông giữ phương tiện trên địa bàn Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận