Xây dựng - Quản lý đô thị

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận năm 2021
Ngày đăng 01/02/2021 | 10:17  | View count: 308

Thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông"; chủ đề năm 2021 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"

     Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

     Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2021 thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận năm 2021.

     Chi tiết xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận