Xây dựng - Quản lý đô thị

UBND quận Hoàng Mai tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công
Ngày đăng 30/03/2021 | 16:54  | View count: 498

UBND quận Hoàng Mai tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công

     Ngọn nguồn sự việc:

     Năm 1996, UBND xã Đại Kim, huyện Thanh Trì chủ trương mở rộng, làm đường xuyên qua xóm 5 thôn Đại Từ, đã họp 21 hộ gia đình, vận động thu hồi 395 m2 đất thuộc quyền sử dụng của họ để làm đường và hứa trả lại diện tích đất tương ứng ở sân kho hợp tác xã cũ. Ngày 31/7/1998, UBND xã Đại Kim đã tiến hành họp  các hộ dân có đất tại khu sân kho cũ để xác định ranh giới, diện tích đất thổ cư. Sau phiên họp đã đi đến thống nhất: tổng số diện tích đền bù là 395 m2 với tên của các chủ hộ được ghi rõ tại các ô trong sơ đồ hiện trạng. Đến tháng 2/2000, 21 hộ thôn Đại Từ, xã Đại Kim huyện Thanh Trì (nay là phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) được UBND xã Đại Kim mời đến nhà văn hóa thôn để nghe phổ biến quyết định của UBND Thành phố về việc xây dựng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công. Trong buổi họp đó, chính quyền xã Đại Kim thông báo cho các hộ gia đình có đất thổ cư nằm trong khu vực mở đường của dự án không được xây dựng nhà trên diện tích đất đã được quy hoạch, đồng thời yêu cầu các hộ kê khai đất để làm thủ tục đền bù theo chính sách và hứa sẽ cấp đất tái định cư cho các hộ này ở một khu thuộc thôn Đại Từ. Ngày 29/11/2001, Hội đồng GPMB huyện Thanh Trì đã có thông báo đến các hộ dân trong diện GPMB kê khai nguồn gốc đất, tài sản trên đất làm cơ sở lập phương án đền bù.

     Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại 21 hộ gia đình ở đây vẫn chờ đợi chính quyền và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án.

     Những người có trách nhiệm nói gì?

     Ngày 18/4/2017, Liên ngành gồm có Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND quận Hoàng Mai có Tờ trình số 242/TTrLN-CĐ.TC.TNMT.XD.HM ngày 18/4/2017 về công tác GPMB dự án khu đô thị mới Đại Kim - Định Công (24ha), trong đó Liên ngành thống nhất đề xuất: “Nguồn gốc đất đai của 20 hộ dân tại phường Đại Kim rất phức tạp do địa phương đổi đất 03 lần và 03 dự án khi đổi đất không có phương án của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Lần giải phóng mặt bằng cuối cùng không thể hiện vị trí, ranh giới thực tế điều tra khảo sát và diện tích sử dụng. Để đảm bảo công bằng theo quy định của pháp luật và công khai áp dụng đủ chính sách giải phóng mặt bằng, Liên ngành thống nhất đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai giao cho Thanh tra quận Hoàng Mai rà soát, xác định lại nguồn gốc đất đai, quá trình đổi đất, sử dụng đất, lập hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.

     Sau khi thanh tra về nguồn gốc đất đai, theo quy định của pháp luật thì khi quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải căn cứ vào các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ có hiệu lực thi hành tại thời điểm thực hiện và căn cứ Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ có quy định đối với các dự án chuyển tiếp thuộc trường hợp thu hồi dất quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai, Chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đề nghị UBND quận Hoàng Mai căn cứ quy định hiện hành để tổ chức thực hiện”.

      Ngày 09/5/2017, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 2180/UBND-ĐT về việc giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện 03 dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai (trong đó có dự án khu đô thị mới Đại Kim - Định Công). Trong đó, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của Liên ngành tại Tờ trình 242/TTrLN- CĐ.TC.TNMT.XD.HM nêu trên.

      Ngày 03/6/2020, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 3750/QĐ-CTUBND về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim - Định Công.

      Ngày 31/12/20020, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kết luận thanh tra số 52/KL-UBND việc chấp hành pháp luật của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim - Định Công. Tại Kết luận số 52/KL-UBND đã chỉ rõ những sai phạm, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim - Định Công và giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kết luận thanh tra nêu trên. Tại Văn bản số 443/UBND-TT ngày 04/3/2021, UBND quận Hoàng Mai giao Trung tâm phát triển quỹ đất ham mưu UBND quận Hoàng Mai văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để áp dụng chính sách đền bù, bồi thường hỗ trợ về đất theo đúng quy định và việc bố trí tái định cư đối với các hộ dân (có đủ điều kiện quy định của pháp luật); Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội báo cáo UBND quận Hoàng Mai kết quả tổ chức thực hiện những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim - Định Công được nêu tại mục c trang 5 Kết luận số 52/KL-UBND (gồm: 1) hộ bà Nguyễn Thị Bé theo Quyết định số 4902/QĐ-UB ngày 18/11/1999 của UBND Thành phố; 2) Các hộ: ông Tạ Văn Duệ (đã chết), đại diện hộ hiện nay là ông Tạ Văn Tuấn; hộ ông Hoàng Huy Chủ; hộ ông Lê Sỹ Ánh; hộ ông Đỗ Xuân Kiên (đã chết); hộ bà Nguyễn Thị Ca thôn Đại Từ chưa nhất trí nhận tiền theo Quyết định số 868/QĐ-UB ngày 23/7/2004 của UBND quận Hoàng Mai; 3) Công ty Xây dựng 492 đã ký nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng theo Quyết định số 2024/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND quận Hoàng Mai; 4) Hộ ông Phạm Văn Trai trên địa bàn phường Định Công theo Quyết định số 6243/QĐ-UB ngày 24/10/2012 của UBND quận Hoàng Mai đã nhận đủ tiền đền bù, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng)./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận