Xây dựng - Quản lý đô thị

Tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày đăng 02/04/2021 | 11:17  | View count: 109

Nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND quận Hoàng Mai có ý kiến chỉ đạo như sau:

     1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai:

     - Chỉ đạo nhà thầu thực hiện vệ sinh môi trường đảm bảo công tác duy trì theo theo hợp đồng; Tổ chức kiểm tra, thống nhất phương án thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh sau Tết (như đào, quất, hoa, cây cảnh...) về các khu xử lý tập trung của Thành phố.

     - Tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, kiểm tra, rà soát và chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn về khu xử lý tập trung của Thành phố; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn PCCC tại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời.

     - Phối hợp với các đơn vị quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn để thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh từ công tác cắt cây cảnh, thảm cỏ theo quy định.

     - Chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường: xe vận chuyển rác về Khu liên hợp không được quá tải trọng, kín khít, không được rơi vãi rác, nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển...; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm trong quá trình thu gom, vận chuyển theo quy định.

     2. UBND 14 phường thuộc Quận:

     - Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làng nghề đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm tập kết vật liệu, hàng hoá, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại...; Yêu cầu các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển các loại chất thải khác không phải rác thải sinh hoạt theo đúng quy định, không được thu gom, vận chuyển về các khu xử lý tập trung của Thành phố.

     - Tổ chức vận động, tuyên truyền người dân phòng chống dịch covid-19, giữ gìn vệ sinh môi trường chung và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch.

     3. Đơn vị duy trì VSMT trên địa bàn:

     - Yêu cầu Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND Thành phố về công tác thu gom, tập kết và vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

     - Thực hiện nghiêm túc các nội dung về quản lý phương tiện vận chuyển: xe không quá tải trọng, kín khít, phủ bạt, không được rơi vãi rác, nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển...

     UBND quận Hoàng Mai thông báo đến các đơn vị liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận