Xây dựng - Quản lý đô thị

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp quận Hoàng Mai
Ngày đăng 22/05/2021 | 11:25  | View count: 83

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 liên quan các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai lập danh sách công nhân, người lao động, chuyên gia trong các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong khu công nghiệp Hoàng Mai

     Khu công nghiệp quận Hoàng Mai bao gồm: Khu TTCN quận Hai Bà Trưng cũ khu: 9,25ha) và cụm công nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh Tuy giai đoạn I (khu: 12,12ha): Khu 9,25ha: Có 33 lô đất dự án đầu tư gồm: 21 Công ty CP và TNHH, 05 DN tư nhân, 07 HTX. 01 khu nhà xưởng: Gồm 13 DN nhỏ các DN này do SXKD gây ô nhiễm VSMT hoặc không còn phù hợp nên đã tự chuyển đổi sang Thương Mại - Dịch vụ. Khu 12,12ha: Có 18 lô đất dự án đầu tư. Nay một phần lô đất CN3 đã chuyển đổi thành tòa nhà chung cư Đồng Phát (Tòa nhà chung cư Đồng Phát đã chuyển đổi mục đích nên không thuộc quản lý khu công nghiệp).

     Đối với công tác phòng dịch: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đã gửi văn bản số 307/BQLDA-KCN ngày 14/5/2021 yêu cầu các Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 1065/UBND-YT ngày 12/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai.Tuyệt đối tuân thủ phòng chống dịch nghiêm theo thông điệp 5K và cài đặt ứng dụng Bluezone; Xây dựng kịch bản phòng chống dịch khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-Cov-2. Khai báo danh sách người lao động tại doanh nghiệp (họ tên, chỗ ở hiện tại, số điện thoại) để chủ động giám sát khi xuất hiện các ca bệnh có liên quan.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận