Xây dựng - Quản lý đô thị

Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận tại khu cách ly tập trung tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp
Ngày đăng 22/05/2021 | 11:28  | View count: 85

Thực hiện Văn bản số 980/UBND-VP của UBND quận Hoàng Mai vê việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần tại khu cách ly tập trung tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp.

     Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai chỉ đạo công ty cổ phần môi trường Thanh Trì thực hiện tổng vệ sinh khu vực xung quanh khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đảm bảo tổ chức tốt về vệ sinh môi trường ngoài khu cách ly tập trung, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho khu cách ly.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận