Xây dựng - Quản lý đô thị

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với xe mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 15/06/2021 | 15:52  | View count: 245

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND Quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

     1. UBND 14 Phường:

    - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

     - Phối hợp cùng phòng Y tế Quận và các lực lượng chức năng: tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị vận tải, tổ, đội cá nhân trên địa bàn quản lý tham gia vận tải hành khách và hàng hoá bằng xe mô tô 2 bánh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội.

     2. Công an Quận, Đội Thanh tra Giao thông vận tải Quận cùng các đơn vị chức năng liên quan:

     Phối hợp cùng UBND các Phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và các quy định có liên quan khác đối với lái xe và đơn vị, tổ, đội tham gia vận tải hành khách và hàng hoá bằng xe mô tô 02 bánh trên địa bàn.

     UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận