Xây dựng - Quản lý đô thị

Tuyên truyền, vận động 13 hộ gia đình có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thành công trong công tác dân vận khéo của phường Định Công
Ngày đăng 09/11/2021 | 11:48  | View count: 251

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) là dự án rất cần thiết để cải thiện nhu cầu sinh sống, ăn ở, đi lại của nhân dân trên địa bàn các phường Định Công, Thịnh Liệt nói riêng và của Thành phố Hà Nội nói chung. Dự án đã thu hồi được phần lớn diện tích đất của 2 phường thuộc quận Hoàng Mai đó là phường Định Công, Thịnh Liệt theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 06/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

     UBND quận Hoàng Mai và UBND phường Định Công cùng với các đơn vị liên quan đã thực hiện đúng, đầy đủ, các bước về công tác tuyên truyền vận động cũng như công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A).

     Đại đa số các hộ dân có đất thuộc chỉ giới giải phóng mặt bằng của Dự án đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) trên địa bàn phường Định Công đều đã chấp hành việc nhận tiền đền bù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và ban giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai.

     Tuy nhiên vẫn còn 13 hộ gia đình, cá nhân tại tổ dân phố số 30 phường Định Công vẫn chưa chấp hành đã nhận tiền đền bù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và ký biên bản bàn giao GPMB cho đơn vị chủ đầu tư. Chính vì vậy, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/8/2021 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 hộ gia đình tại phường Định Công do không thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 2,5 trên địa bàn phường Định Công.

     UBND phường Định Công đã xây dựng Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 27/10/2021 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 hộ gia đình này. Theo đó, thời gian tổ chức cưỡng chế là ngày 04/11/2021.

     Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ, các đoàn thể Chính trị - xã hội Quận, các phòng ban chuyên môn Quận và Đảng ủy - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể Chính trị - xã hội phường Định Công đã thành lập các đoàn công tác đến tận nhà 13 hộ gia đình để tuyên truyền - vận động - thuyết phục các hộ gia đình chấp hành việc nhận tiền đền bù và ký biên bản bàn giao giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Theo đó, lần lượt các hộ gia đình đã chấp hành; tính đến 18h ngày 03/11/2021 đã có 13/13 hộ gia đình đã chấp hành việc nhận tiền đền bù và ký biên bản bàn giao giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 2,5 trên địa bàn phường Định Công.

     Đây là kết quả, là thành công rất lớn trong công tác dân vận khéo của phường Định Công; để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình và không phải thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất.

     Ngày 04/11/2021, sau khi toàn bộ 13/13 hộ gia đình đã chấp hành việc nhận tiền đền bù và ký biên bản bàn giao mặt bằng; UBND phường Định Công đã thực hiện việc phá dỡ các công trình đối với 13 hộ gia đình này để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện thi công dự án. Công tác phá dỡ, diễn ra an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và các hộ gia đình tại khu vực cưỡng chế. Việc phá dỡ thi công đối với các hộ đã nhận tiền đền bù và ký biên bản bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công của dự án cũng như tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý hành chính Nhà nước nói chung và công tác quản lý đất đai nói riêng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung đối với công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hoàng Mai./.  

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận