Xây dựng - Quản lý đô thị

Công tác vệ sinh môi trường phục vụ các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng SEA Games 31 năm 2022
Ngày đăng 10/05/2022 | 10:09  | View count: 117

Để đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2022, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo như sau:

     - Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai phối hợp với UBND các phường, Đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận đảm bảo công tác vệ sinh đường phố xanh, sạch, đẹp, đặc biệt xung quanh địa điểm tổ chức chương trình, các hoạt động thuộc SEA Games 31.

     - Đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận có trách nhiệm đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường, tăng cường công tác thu gom rác thải, phế thải, đảm bảo không để tồn đọng rác thải, phế thải trên địa bàn đảm bảo các tuyến đường khang trang, sạch đẹp./. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận