Xây dựng - Quản lý đô thị

Thanh tra Quận tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại sau GPMB của cụm hộ bà Bùi Thị Cầu, phường Thịnh Liệt
Ngày đăng 29/08/2022 | 15:44  | View count: 97

Ngày 17/8/2022, Thanh tra Quận đã chủ trì, tổ chức buổi buổi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại sau GPMB của cụm hộ bà Bùi Thị Cầu, phường Thịnh Liệt, làm cơ sở để giải quyết đơn kiến nghị của người dân. Tham dự buổi kiểm tra có Lãnh đạo Thanh tra Quận, Lãnh đạo, công chức địa chính UBND phường Thịnh Liệt và các hộ dân có liên quan.

     Căn cứ hồ sơ GPMB và kết quả đo đạc của UBND phường Thịnh Liệt tháng 4/2022, đối chiếu với kết quả đo đạc hiện trạng sơ bộ, Thanh tra Quận đã xác định thửa đất của hộ ông Lê Đức Thể có một phần diện tích bị chồng lấn với hộ bà Lê Thị Phượng, còn hộ ông Lê Đức Hoạt có kết quả tương đồng với  kết quả đo đạc của UBND phường Thịnh Liệt.

     Để đảm bảo tính khách quan và quyền lợi hợp pháp của người dân,  Thanh tra Quận sẽ tiếp tục mời các hộ dân có liên quan làm việc để thống nhất  kết quả đo đạc, làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo UBND Quận xin ý kiến chỉ đạo theo quy định.

Nguồn: Thanh tra quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận