y tế - giáo dục

Các hoạt động của Trường Mầm non 10 - 10 trong tháng 4 năm 2017
Ngày đăng 15/05/2017 | 16:20  | View count: 1149

Tháng 4/2017, Trường mầm non 10-10 đã thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh, không có các bệnh dịch xảy ra trong nhà trường.

     Giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho trẻ đảm bảo chất lượng trẻ theo các kết quả mong đợi.

     - 100% các cháu lớp mẫu giáo lớn được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi với 120 chỉ số.

     - Các cháu khối mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn đánh giá theo các tiêu chí.

      Công tác kiểm tra, Ban KTNB nhà trường thực hiện đánh giá chất lượng công tác học kỳ II của các lớp, bộ phận, 100% xếp loại Tốt. Công tác y tế học đường, nhà trường thực hiện tốt, thường xuyên. Kết quả kiểm tra YTHĐ quận 99/100 điểm.

      Bên cạnh chất lượng về chăm sóc giáo dục trẻ, các khối lớp, bộ phận đã thực hiện tốt các hoạt động giáo dục tạo niềm vui, phấn khởi cho các cháu học sinh và các bậc phụ huynh học sinh như:

     - Hội thi “Rung chuông vàng” kết hợp tổ chức với Trung tâm tiếng anh Viva;

     - Hội thi “Chúng cháu vui khoẻ” cấp trường tổ chức ngày 21/4/2017 với 100% học sinh các lớp tham gia. Lựa chọn đội tuyển gồm các cháu lớp mẫu giáo lớn tham dự "Hội khỏe măng non" cấp quận với 2 nội dung thi Erobic và Kéo co.

     - Hoạt động BTLNT của khối mẫu giáo lớn duy trì nề nếp với các hoạt động trải nghiệm (bé làm bánh bao chay, tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 4...).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận