y tế - giáo dục

Thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 23/11/2018 | 10:29  | View count: 490

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và sự đồng thuận, hợp tác của nhân dân trong quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

     Thực hiện Kế hoạch số 194.KH-BCĐTP ngày 07/11/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tổng điều tra).

     Mục đích:

     - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và sự đồng thuận, hợp tác của nhân dân trong quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

     - Triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội.

     Yêu cầu:

     Thông tin tuyên truyền thường xuyên, đảm bảo theo sát tiến độ cuộc Tổng điều tra.

     Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra Tổng điều tra.

     Nội dung, hình thức tuyên truyền

     1. Nội dung tuyên truyền

     1.1. Thời gian và thời điểm điều tra

     - Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2019.

     - Thời gian điều tra (thời gian thu thâp thông tin) tại địa bàn tiến hành trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

     1.2. Các nội dung triển khai Tổng điều tra

     - Mục đích ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra là tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thông kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và thành phố Hà Nội; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chiến lưcoj và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

     - Yêu cầu của cuộc Tổng điều tra lần này phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra; bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; sử dụng kinh phí đúng chế độ hiện hành, tiết kiệm, hiệu quả.

     - Đối tượng điều tra: tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019); nhà ở của hộ dân cư.

     - Nội dung điều tra toàn bộ: Thông tin về dân số bao gồm các thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, tuổi), mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc và biết viết, tình trạng hôn nhân tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em. Thông tin về nhà ở của hộ bao gồm tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng.

     - Nội dung điều tra chọn mẫu: Ngoài các thông tin như trong phiếu điều tra toàn bộ còn thêm các thông tin khác. Cụ thể, thông tin về dân số bao gồm tình trạng di cư (nơi thường trú cách đây 5 năm) và lý do di cư, tình trạng khuyết tật, tuổi kết hôn lần đầu, tình trạng lao động việc làm. Thông tin về lịch sử sinh cửa nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi bao gồm tình hình sinh con, số con đã sinh, số con còn sống và số con đã chết, tháng năm sinh và số con trai, số con gái của lần sinh gần nhất. Thông tin về người chết bao gồm thông tin cá nhân của người chết là thành viên hộ, nguyên nhân chết, chết do thai sản. Thông tin về nhà ở bao gồm tình trạng sở hữu nhà ở, loại nhiên liệu (năng lượng) chính để thắp sáng và nấu ăn, nguồn nước chính sử dụng để ăn uống, loại hố xí đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của hộ.

     - Phương pháp thu thập thông tin: phương pháp phòng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang điện tử của Tổng điều tra.

     Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tả điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; trường hợp bất khả kháng đối với số ít địa bàn điều tra không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì điều tra viên sử dụng phiếu giấy để ghi chép thông tin.

     Hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra: Hộ được cấp tài khoản vầ mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

     - Kế hoạch, các mốc thời gian, tình hình và kết quả thực hiện Tổng điều tra của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận