y tế - giáo dục

Tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau tết Nguyên đán trên địa bàn Quận
Ngày đăng 06/03/2019 | 09:12  | View count: 537

Để thực hiện có hiệu quả việc tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau Tết Ngueyen đán Kỷ Hợi trên địa bàn Quận theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại Văn bản số 40/CNTY-QLDB ngày 23/01/2019 về việc thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt sau Tết Nguyên đán năm 2019

     Thời gian thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc: Từ ngày 19/02/2019 đến ngày 01/3/2019.

     Việc vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tập trung tại các khu vực: Cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm; Cơ sở ấp nở gia cầm; Nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, nơi công cộng đường làng, ngõ xóm; Nơi có ổ dịch cũ như lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm và tai xanh ở lợn và dại ở chó mèo; Các chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật; Đối với các chốt kiểm dịch phun vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật quan chốt. Riêng đối với các cơ sở giết mổ các trang trại chăn nuôi thuộc Công ty liên doanh, quốc doanh, chủ cơ sở tự động chủ động hóa chất để vệ sinh tiêu độc.

     Trạm Thú y quận Hoàng Mai đề nghị UBND các phường tổ chức đợt tổng vệ sinh tiêu độc theo đúng yêu cầu kỹ thuật của cơ quan Thú y; Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với trạm thú y đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh tiêu độc tại các khu dân cư, tổ dân phố; tuyên truyền, phát động tổng vệ sinh tiêu độc; các ban ngành, đoàn thể phối hợp với trạm thú y để tổ chức tiêu hủy vỏ lọ hóa chất theo đúng quy định, đảm bảo quản lý và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận