y tế - giáo dục

Dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn quận Hoàng Mai đến năm 2025
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:04  | View count: 375

Quận Hoàng Mai trong nhiều năm qua, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường TH, THCS có nhiều chuyển biến, kết quả qua các kỳ thi của Thành phố đạt nhiều kết quả cao. Tuy nhiên thành tích mũi nhọn chỉ tập trung ở một số ít học sinh và ở một số ít nhà trường; chất lượng đại trà môn tiếng Anh còn thấp sơ với các môn học khác; việc triển khai dạy ngoại ngữ 2 chưa được các nhà trường quan tâm. Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các trường TH, THCS trên địa bàn quận Hoàng Mai

     Ngày 26/2/2019, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc Dạy và học ngoại ngữ trong các trường phố thông trên địa bàn quận Hoàng Mai đến năm 2025. Theo đó, đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các trường TH, THCS trên địa bàn Quận; triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở 100% các trường THCS. Phấn đấu đến năm 2025, giáo viên môn tiếng Anh đạt được một bước tiến rõ rệt về năng lực chuyên môn, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đa số học sinh tốt nghiệp THCS đạt trình độ tiếng Anh bậc A2 theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương. Tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường TH, THCS và trình độ đào tạo; khuyến khích đưa ngoại ngữ vào trường từ bậc mầm non và tổ chức các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc dạy các môn học khác bằng tiếng Anh; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện lộ trình triển khai các chương dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ với mục tiêu tới năm 2025 có 100% giáo viên dạy tiếng Anh cấp TH, THCS đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; 50% giáo viên tiếng Anh đạt tình độ nghe, nói theo tiêu chuẩn quốc tế IELTS (từ 6.5 trở lên).

     Mục tiêu cụ thể:

    - Đối với giáo dục mầm non: Triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mầm non ở 100% các trường mầm non công lập và ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có nhu cầu và đủ điều kiện trên địa bàn Quận

    - Đối với giáo dục phổ thông: Đến nă 2020, 100% học sinh TH, THCS được học chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; phấn đấu 100% giáo viên tiếng Anh cấp TH, THCS đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ và phương pháp dạy học mới theo quy định khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt nam hoặc tương đương; 30% giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và nâng chuẩn nghe nói tại các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất (theo chương trình bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội). Khuyến khích giáo viên dạy Toán và Khoa học có khả năng dạy bằng tiếng Anh tham gia đào tạo đạt trình độ B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương. Rà soát, bổ sung và cấp mới trang thiết bị dạy học cho 100% các phòng học ngoại ngữ, đạt tối thiểu 50% các phòng học có tivi/màn hình hoặc thiết bị tương ứng khác kết nối mạng internet và các phần mềm ứng dụng dạy học ngoại ngữ.

     Đến năm 2025, 100% số trường TH dạy đủ chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần; 20% số trường THCS triển khai chương trình song ngữ (học thêm ít nhất một ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Nhật, Pháp, Đức, Hàn, Nga hoặc Trung). Tiếp tục thí điểm và mở rộng triển khai học các môn học khác bằng tiếng Anh ở các trường có nhu cầu và đủ điều kiện.

     Đến năm 2025, 50% giáo viên tiếng Anh đạt kỹ năng nghe, nói từ 6.5 trở lên theo tiêu chuẩn quốc tế IELTS; 100% giao viên hoàn thành lớp công nghệ thông tin (ICT) để sử dụng công nghệ dạy học hiện đại, soạn giảng giáo án điện tử và ứng dụng sách mềm,... trong dạy học.

     Để đạt được những mục tiêu đó cần có những nhiệm vụ và giải pháp sau:

     - Xây dựng, đánh giá, ban hành và triển khai chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ.

     - Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của quốc gia.

     - Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng

     - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ.

     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế, xây dựng trường dạy và học ngoại ngữ.

     - Nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ

     - Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ.

     - Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận