y tế - giáo dục

Tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi trên địa bàn Quận
Ngày đăng 03/04/2019 | 15:56  | View count: 329

Để thực hiện có hiệu quả việc tổng vệ sinh tiêu độc phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng trên địa bàn quận theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại văn bản số 97/CNTY-QLDB ngày 21/3/2019 về việc triển khai phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thời gian thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc: Từ ngày 29/3/2019 đến ngày 09/4/2019

     Trạm Thú y quận Hoàng Mai đề nghị UBND các phường triển khai phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tập trung tại các khu vực: nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, các chợ có buôn bán động vật, các cơ sở giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật, các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật... theo chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú ý Hà Nội đảm bảo đúng quy định, tránh lãng phí.

     Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với trạm thú y đôn đốc kiểm tra công tác phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại các khu dân cư, tổ dân phố; tuyên truyền, phát động tổng vệ sinh tiêu độc; các ban ngành, đoàn thể phối hợp với trạm thú y để tổ chức tiêu hủy vỏ lọ hóa chất theo đúng quy định, đảm bảo quản lý và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận