y tế - giáo dục

Triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2019 và phun thuốc diệt ruồi, muỗi mùa nắng nóng
Ngày đăng 20/05/2019 | 17:09  | View count: 691

Để thực hiện có hiệu quả việc tổng vệ sinh tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2019 và phun thuốc diệt ruồi, muỗi mùa nắng nóng trên địa bàn quận theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại văn bản số 130/CNTY-QLDB ngày 22/4/2019 về việc triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2019 và phun thuốc diệt ruồi, muỗi mùa nắng nóng. Thời gian thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc: Từ ngày 25/5/2019 đến ngày 30/5/2019.

     Việc triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2019 và phun thuốc diệt ruồi, muỗi mùa nắng nóng tập trung tại các khu vực: Nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, các chợ có buôn bán động vật, các cơ sở chế biến động vật, sản phẩm động vật, các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sảm phẩm động vật ra vào chốt kiểm dịch tạm thời, theo chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đảm bảo đúng quy định, tránh lãng phí.

     Trạm Thú y quận Hoàng Mai đề nghị UBND các phường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với trạm thú y đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2019 và phun thuốc diệt ruồi, muỗi mùa nắng nóng tại các khu dân cư, tổ dân phố; tuyên truyền, phát động tổng vệ sinh tiêu độc; các  ban ngành, đoàn thể phối hợp với trạm thú y để tổ chức tiêu hủy vỏ lọ hóa chất theo đúng quy định, đảm bảo quản lý và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận