y tế - giáo dục

Tập huấn kiến thức về vệ sinh môi trường và xây dựng phong trào làng văn hóa sức khỏe
Ngày đăng 27/05/2013 | 00:00  | View count: 607

Ngày 15/52013, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh môi trường và xây dựng phong trào làng văn hóa sức khỏe. Tham dự lớp tập huấn có 100 người là cộng tác viên y tế, cán bộ chuyên trách xây dựng làng văn hóa sức khỏe, cán bộ chuyên trách vệ sinh môi trường của 14 phường trên địa bàn quận.

Lớp học đã được cán bộ của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội hướng dẫn kỹ năng điều tra , giám sát vệ sinh môi trường hộ gia đình, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc cách xử lý phân gia súc để đảm bảo VSMT. Ngoài ra lớp học còn được cung cấp những thông tin kiến thức về bệnh cúm A(H7N9) và các biện pháp phòng chống tại cộng đồng những kiến thức này sẽ giúp cho các cán bộ, công tác viên y tế làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng làng văn hóa sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tới đây.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận