y tế - giáo dục

Tăng cường các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7/2019) và 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 02/07/2019 | 16:45  | View count: 597

Ngày Dân số Thế giới 11/7 hàng năm, với những hoạt động truyền thông sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số. Đây là ngày để các nước trong đó có Việt Nam tự hào về những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao thể lực và tầm vóc người dân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàng Mai và Thủ đô

     Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 là: “Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển "Cairo, 1994”. Chủ đề năm nay phù hợp với quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”: Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

     Nhiệm vụ đặt ra trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của quận Hoàng Mai năm 2019 là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo Kế hoạch số 96-KH/QU, ngày 06/4/2018 của Quận ủy Hoàng Mai và Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND Quận Hoàng Mai về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương. Mục tiêu đề ra là duy trì mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số một cách hợp lý, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao tầm vóc người dân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,02‰ và giảm 0,01%  tỷ lệ sinh con thứ 3+ so với năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh ở mức 107 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 78% và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 87%. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, nhằm hướng tới việc hoàn thành chỉ tiêu về công tác dân số mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ III đã đề ra vào năm 2020.

     Trong tình hình tốc độ tăng dân số cơ học trên địa bàn Quận đang diễn ra ngày càng nhanh cùng với tốc độ đô thị hóa, Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 là dịp để Ban chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quận, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy và UBND các phường cần phối hợp chặt chẽ, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, tăng cường hỗ trợ nguồn lực, truyền thông đầy đủ, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa và đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện chính sách dân số trên địa bàn Quận.

     Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Y tế đã phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Quận Đoàn, Liên đoàn Lao động, Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận tổ chức nhiều hội nghị truyền thông về công tác dân số cho hàng nghìn đối tượng. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 nói riêng và nhiệm vụ truyền thông công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Hoàng Mai nói chung cần phải được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Nội dung tập trung vào tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển, phù hợp với xu hướng phát triển chung của Thành phố và điều kiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm của Quận và 14 phường. Tuyên truyền về duy trì mức sinh thay thế, tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt, lợi ích của kế hoạch hóa gia đình và quy mô gia đình phù hợp; không đẻ sớm, đẻ dày, ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con; xã hội hóa và tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; vai trò trách nhiệm của nam giới trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Có biện pháp tuyên truyền, vận động cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của các đối tượng muốn sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Truyền thông về kết quả thực trạng tỷ số giới tính khi sinh của từng phường, nêu rõ nguyên nhân và hệ lụy trước mắt và lâu dài, biện pháp phòng ngừa; Trung tâm Y tế phối hợp với phòng Y tế Quận, phòng Văn hóa và Thông tin Quận và UBND các phường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định cấm lợi dụng khoa học công nghệ (siêu âm), kinh doanh văn hóa phẩm hướng dẫn lựa chọn giới tính khi sinh dưới mọi hình thức. Lồng ghép tuyên truyền phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng già hóa dân số với tuyên truyền xã hội hóa chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi. Thực hiện và đánh giá hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các phường. Về năng cao chất lượng dân số, cần tuyên truyền về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của các biện pháp tầm soát, sàng lọc, chẩn đoán phát hiện sớm, điều trị một số tật, bệnh trước sinh và sơ sinh, hướng dẫn người dân tự giác thực hiện tại các cơ sở y tế; Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên; vận động khám sức khỏe tiền hôn nhân; hướng dẫn người dân về chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi, béo phì; tuyên tuyền về phát triển, nâng cao tầm vóc và thể lực người Hà Nội tại quận Hoàng Mai. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo Dân số - kế hoạch hóa gia đình Quận, căn cứ chức năng nhiệm vụ cần đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em...

     Nhìn chung, các hoạt động truyền thông nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 và công tác dân số 6 tháng cuối năm 2019 được đặt ra với rất nhiều nội dung phong phú, đa dạng đòi hỏi các thành viên Ban chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quận, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy và UBND các phường cần có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị để phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành, tập trung truyền thông thực hiện các mục tiêu dân số, tuyên truyền, vận động nhân dân, thành viên, hội viên, các nhóm đối tượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình bằng các hình thức sinh động, thiết thực. Tại các phường cần thường xuyên cập nhật tình hình công tác dân số trên địa bàn; tập trung cho truyền thông trực tiếp, qua phương tiện điện thoại, tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình, tổ chức giao lưu, tọa đàm từng nhóm đối tượng theo nội dung tuyên truyền; tăng cường nguồn lực cho công tác truyền thông, duy trì, từng bước phát triển bền vững các mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phấn đấu hoàn thành tốt Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc “Triển khai công tác Dân số - KHHGĐ quận Hoàng Mai năm 2019” tạo đà cho việc thực hiện tốt công tác dân số năm 2020 và những năm tiếp theo./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận