y tế - giáo dục

Trường Tiểu học Định Công tích cực hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Ngày đăng 04/07/2019 | 16:16  | View count: 565

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 01/7/2019, trường Tiểu học Định Công triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến, tích cực hỗ trợ phụ huynh đăng kí tuyển sinh trực tuyến cho con em mình qua cổng thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

     Để thực hiện tốt công tác này, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh từ rất sớm, họp tổ công tác tuyển sinh trực tuyến và phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên. Kế hoạch được xây dựng rất khoa học, phân tuyến nhiệm vụ rõ ràng: trực chỉ đạo công việc của Ban giám hiệu, bộ phận chỉ dẫn, hỗ trợ phụ huynh đăng kí trên cổng thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, in đơn, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh đến trường đăng kí trực tuyến cho con em mình. Đội ngũ cán bộ tuyển sinh trực tuyến là các đồng chí giáo viên thành thạo công nghệ thông tin, am hiểu về các phầm mềm trực tuyến của Sở, nhiệt tình hỗ trợ phụ huynh và giúp sửa chữa thông tin chưa chính xác (nếu có) trong hồ sơ trực tuyến. Tính đến 9h30 phút ngày 01/7/2019, nhà trường đã có hơn 300 hồ sơ đăng kí thành công vào trường.

     Công tác tuyển sinh trực tuyến của nhà trường vẫn tiếp tục cho đến hết ngày 03/7/2019 theo đúng chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận