y tế - giáo dục

Công tác tuyển sinh trực tuyến cấp THCS quận Hoàng Mai năm học 2019 - 2020
Ngày đăng 08/07/2019 | 07:45  | View count: 620

Năm học 2019-2020 là năm học thứ tư Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 6 các trường THCS trên toàn Thành phố. Thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 bắt đầu từ 0h ngày 07/7/2019 đến 24h ngày 09/7/2019

     Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đã tham mưu với UBND Quận ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020 và chỉ đạo các trường học trên địa bàn Quận chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học mới, đặc biệt là công tác tuyển sinh trực tuyến.

     100% các trường THCS công lập trên địa bàn quận Hoàng Mai đã thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai trong công tác tuyển sinh như: công khai kế hoạch tuyển sinh của Quận, kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và hướng dẫn cụ thể cho cha mẹ học sinh các bước để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho cho học sinh vào lớp 6. Các trường THCS đã thành lập Ban tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và phân công cán bộ, giáo viên trực trong những ngày tuyển sinh trực tuyến. Bên cạnh đó, các trường chuẩn bị hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet để hỗ trợ cha mẹ học sinh trong suốt thời gian tuyển sinh trực tuyến theo qui định, công bố danh sách các số máy điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2019 - 2020.

     Bằng nhiều biện pháp trong công tác tuyên truyền với cha mẹ học sinh, tính đến 17h00 ngày 07/7/2019, cha mẹ học sinh của 15 trường THCS công lập đã tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công được 2650/6097 hồ sơ, đạt tỉ lệ 43,46%. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên tuyển sinh trực tuyến, các trường có tỉ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến thành công cao nhất là: THCS Hoàng Văn Thụ đạt 72,09%; THCS Đại Kim đạt 53,27% số chỉ tiêu nhà trường được giao tuyển sinh.

     Tiếp tục trong hai ngày tới, các trường THCS công lập trên địa bàn quận Hoàng Mai tiếp tục tuyên tuyền và thực hiện công tác hỗ trợ cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến, góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận