y tế - giáo dục

Trường Mầm non Tân Mai hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019"
Ngày đăng 13/08/2019 | 09:31  | View count: 445

Thực hiện Công văn số 274/PGD&ĐT ngày 10/6/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”; Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Mai đã thông báo đến 100% CBGVNV nhà trường được biết. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch của nhà trường về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” và chỉ đạo 100% CBGVNV hưởng ứng cuộc thi

     Ban giám hiệu phối hợp Công đoàn nhà trường phát động, tuyên truyền, phổ biến cuộc thi qua zalo nhóm CBGVNV của nhà trường. Đôn đốc CBGVNV tham gia thi đầy đủ 4 nội dung vào các tháng theo hướng dẫn tại công văn số 274/PGD&ĐT ngày 10/6/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”.

     Hàng tháng BGH phối hợp công đoàn thường xuyên sát xao trong việc đôn đốc nhắc nhở CBGVNV truy cập địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx để tham gia cuộc thi lần thứ nhất, cuộc thi lần thứ hai, cuộc thi lần thứ ba, cuộc thi lần thứ tư đúng tiến độ.

     Trong thời gian vừa qua nhà trường đã tích cực hưởng ứng cuộc thi và đạt được kết quả rất đáng khích lệ: Tháng 6/2019 nhà trường đã thực hiện cuộc thi lần thứ nhất với nội dung: “Tìm hiểu một số quy định pháp luật của luật phòng chống tham nhũng năm 2018”. 46/46 đạt100%  đồng chí CBGVNVđã hoàn thành tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” với nội dung: “Tìm hiểu một số quy định pháp luật của luật phòng chống tham nhũng năm 2018”.

     Tháng 8/2019 nhà trường đã thực hiện cuộc thi lần thứ 2 với chủ đề cuộc thi: “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển”. 45/45 đạt100%  đồng chí CBGVNVđã hoàn thành tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” với nội dung: “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển”.

     Các bạn thân mến! Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”; Trong thời gian tiếp theo địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx sẽ còn diễn ra cuộc thi lần thứ ba, cuộc thi lần thứ tư. Chắc chắn tập thể CBGVNV nhà trưởng sẽ cố gắng phấn đấu tham gia làm bài thi đầy đủ, có chất lượng và nộp bài đúng tiến độ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận