y tế - giáo dục

Trường Tiểu học Định Công tham gia cuộc thi tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
Ngày đăng 21/08/2019 | 17:05  | View count: 234

Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGD&ĐT ngày 18/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục