y tế - giáo dục

Cấp học Mầm non quận Hoàng Mai đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch covid-19
Ngày đăng 15/05/2020 | 14:10  | View count: 137

Ngày 11/5/2020, 49 trường mầm non và 406 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn quận Hoàng Mai vui mừng được đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian hơn 3 tháng tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19

    Để thực hiện tốt công tác đón học sinh quay trở lại trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận đã chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19 đặc biệt là nội dung đón học sinh quay lại trường học tại Công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại và Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thông báo kế hoạch đón học sinh từ ngày 11/5/2020 tới 100% phụ huynh để gia đình nắm được kế hoạch và làm tốt việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ quay lại trường học. 100% các cơ sở giáo dục mầm non đã thực hiện nghiêm túc công tác tổng vệ sinh vào ngày 08/5/2020 và 09/5/2020 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đón học sinh.

     Các cơ sở giáo dục mầm non đã xây đựng đầy đủ kịch bản và phương án chi tiết đón học sinh và xử lý khi có tình huống xảy ra (nếu có); phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường và vai trò phối hợp của phụ huynh học sinh; tổ chức tập huấn kịch bản và phương án cho 100% cán bộ, giáo viên nhân viên của cơ sở mình để đảm bảo công tác đón học sinh quay lại trường học thực hiện một cách nghiêm túc. Do được tập huấn kỹ kịch bản và phương án đón học sinh nên công tác đón trẻ quay lại trường học được các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện rất khoa học và đúng quy trình. 100% học sinh mầm non được đo thân nhiệt và rửa tay trước khi vào trường, lớp. Các con học sinh mầm non đều rất vui và háo hức khi được gặp lại cô giáo và các bạn.

     Các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo số lượng học sinh đi học về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và báo cáo đột xuất khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có sự cố bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở…) với các cấp quản lý và trạm Y tế phường để kịp thời xử lý.

     Trong thời gian tới, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản phòng chống dịch của các cấp lãnh đạo, nhanh chóng ổn định nền nếp học sinh sau thời gian tạm nghỉ, duy trì công tác tổng vệ sinh trường, lớp hàng tuần để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho sức khỏe của học sinh trong thời gian ở trường học./.  

Giờ trò chuyện sáng của cô giáo và các con ngày đầu tiên quay lại trường học

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận