y tế - giáo dục

Hội nghị tập huấn công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục năm học 2020 - 2021
Ngày đăng 09/10/2020 | 14:00  | View count: 93

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND quận Hoàng Mai về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, ngày 29/9/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2020 cho các đơn vị trường học và 14 phường trên địa bàn quận

     Tới dự Hội nghị, có đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận cùng với sự có mặt đông đủ đại diện Ban giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục của các trường học và các phường trong Quận. Báo cáo viên của Hội nghị, Tiến sĩ Phạm Đức Tài - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Anh - Cán bộ - đại diện Công ty Vietex.

     Tại hội nghị, Tiến sĩ Phạm Đức Tài đã nêu rõ mục tiêu của công tác phổ cập giáo dục, đồng thời cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục.

Tiến sĩ Phạm Đức Tài - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD&ĐT hướng dẫn Hội nghị tập huấn

     Đồng chí Nguyễn Thị Minh Anh - đại diện Công ty Vietex đã giúp các đơn vị tháo gỡ các băn khoăn, vướng mắc trong khi quá trình triển khai công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.

     Kết thúc hội nghị, đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận đã phát biểu ý kiến chỉ đạo: Công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, quận Hoàng Mai luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác này. Rất chia sẻ với những khó khăn vất vả khi thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mà các phường và các nhà trường đang thực hiện. Tuy nhiên để đảm bảo mục tiêu và giữ vững kết quả đạt được về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đề nghị các phường có sự chỉ đạo cụ thể tới các tổ dân phố hỗ trợ các nhà trường trong công tác điều tra, cập nhật số liệu và hoàn thành hồ sơ báo cáo đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ.

     Hội nghị tập huấn tổ chức thành công sẽ giúp các phường, các nhà trường trên địa bàn Quận triển khai thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận