y tế - giáo dục

Chi bộ trường Mầm non Giáp Bát học tập chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII
Ngày đăng 29/04/2021 | 16:40  | View count: 62

Ngày 22/4/2020, Đảng ủy phường Giáp Bát triển khai cho các chi bộ học tập trực tuyến chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để bảo đảm việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ đạt kết quả tốt nhất, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Giáp Bát đề nghị cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ

     20 đồng chí đảng viên chi bộ mầm non Giáp Bát đã nghiêm túc tham dự đầy đủ và đúng giờ học tập trực tuyến chương trình công tác của Thành ủy truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tại phòng Hội đồng tầng 1, trường Mầm non Giáp Bát.

     Theo chương trình làm việc, trong 1.5 ngày làm việc 22/4 và sáng 23/4/ 2021, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Bám sát Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, khoa học, trên cơ sở kế thừa và phát triển, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Tại hội nghị lần này, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Trưởng ban chỉ đạo các chương trình trực tiếp là báo cáo viên, quán triệt nội dung của từng chương trình, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tinh thần nghiêm túc trong việc triển khai các chương trình công tác của nhiệm kỳ 2020- 2025.

     Các đồng chí Đảng viên chi bộ mầm non Giáp Bát nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt tại chi bộ nhà trường thực sự hiệu quả, nghiêm túc, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

     Nội dung 10 chương trình công tác bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Các chương trình được kết cấu với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp riêng song có mối quan hệ biện chứng, logic và tác động với nhau.

     Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc ban hành và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy là một bước quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

     Sau buổi học tập, các đồng chí Đảng viên chi bộ mầm non Giáp Bát thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, chuyển hóa nội dung Nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận