y tế - giáo dục

Triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai đợt 11, đợt 12 năm 2021
Ngày đăng 09/09/2021 | 10:03  | View count: 421

Tiếp tục thực hiện Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắcxin Covid-19 trên địa bàn thành phố; Phương án số 218/PA-UBND ngày 26/7/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn Quận; Công văn số 13.694/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắcxin Covid-19 trên địa bàn thành phố đợt 11; Công văn số 13827/ SYT-NVY ngày 03/9/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắcxin Covid-19 trên địa bàn thành phố đợt 12

     Ngày 04/9/2021, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch số 250/KH-UBND về việc triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Quận Hoàng Mai đợt 11, đợt 12 với một số nội dung chính như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích:

     Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô quận để phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

     2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ, không giới hạn số lượng người đến tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng.

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các lực lượng tham gia tiêm chủng và người dân đến tiêm chủng.

     II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

- Theo Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Theo Phương án số 218/PA-UBND ngày 26/7/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

- Theo Công văn số 13694/SYT-NVY ngày 31/08/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 11:

+ Đối với 2.000 liều vắc xin phòng COVID-19 của Astra Zeneca: thực hiện tiêm trả mũi 02 cho các đối tượng đã đến thời gian tiêm, ưu tiên tiêm cho khu vực nguy cơ tại khu nhà HH4C Linh Đàm phường Hoàng Liệt và đối tượng nguy cơ cao: Lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP, người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu (Công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng), người nằm trong nhóm nguy cơ, người sinh sống tại các khu vực dịch (vùng đỏ), vùng nguy cơ cao trong khu vực đỏ sau khi xét nghiệm âm tính, công nhân tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của Quận, đối tượng cần thận trọng khi tiêm.  

+ Đối với 1.020 liều vắc xin phòng COVID-19 Pfizer: chỉ thực hiện tiêm mũi 01 cho các đối tượng: Lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP (Công an), phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần (tiêm tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Vinmec), người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi.

- Theo Công văn số 13827/SYT-NVY ngày 03/09/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 12:

+ Đối với 16.900 liều vắc xin phòng COVID-19 của Astra Zeneca: thực hiện tiêm trả mũi 02 cho các đối tượng đã đến thời gian tiêm, khi đã trả hết mũi 2 còn vắc xin thì tiếp tục tiêm mũi 01 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo thứ tự ưu tiên: người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu (Công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng), người nằm trong nhóm nguy cơ, người sinh sống tại các khu vực dịch (vùng đỏ), vùng nguy cơ cao trong khu vực đỏ sau khi xét nghiệm âm tính, công nhân tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của Quận.

+ Đối với 2.040 liều vắc xin phòng COVID-19 Pfizer chỉ thực hiện tiêm mũi 01 cho các đối tượng: người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần (tiêm tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Vinmec).

- Tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  theo quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- UBND các phường chịu trách nhiệm sắp xếp đối tượng ra tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên, đúng hướng dẫn của Thành Phố, UBND Quận mời tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã đủ thời gian tiêm và tiếp tục mời đối tượng tiêm mũi 1theo kế hoạch.

     2. Thời gian và phạm vi triển khai, số lượng vắc xin phân bổ:

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 05/9/2021 đến khi hết vắc xin.

- Phạm vi triển khai: Toàn quận Hoàng Mai.

     3. Hình thức tổ chức và bố trí nhân lực cho điểm tiêm chủng:

Tuỳ tình hình cụ thể và số lượng vắc xin được phân bổ của từng phường, triển khai tiêm chủng theo hai hình thức tổ chức điểm tiêm như sau:

- Tổ chức tại các điểm tiêm chủng cố định: Trạm y tế, bệnh viện, cơ sở tiêm chủng dịch vụ, phòng khám đa khoa cả trong và ngoài công lập.

- Tổ chức tại các điểm tiêm chủng lưu động.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Trung tâm Y tế Quận:

- Phối hợp với Phòng Y tế Quận tham mưu UBND Quận xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Quận đợt 11 và đợt 12 năm 2021.

- Liên hệ Bệnh viện tiêm cho đối tượng phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần và những người không tiêm được tại các phường, bố trí đủ vắc xin gửi tiêm tại bệnh viện.

- Hướng dẫn các Trạm Y tế tổ chức triển khai điểm tiêm chủng đúng quy định, thực hiện tiêm đúng đối tượng, đúng kỹ thuật.

- Lĩnh và cấp vắc xin cho các phường.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong hoạt động truyền thông, xây dựng nội dung thông điệp truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tổ chức tiêm, giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm, thống kê báo cáo theo quy định.

- Báo cáo tình hình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 về UBND Quận, Sở Y tế Hà Nội.

     2. Phòng Y tế Quận:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Quận xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Quận Hoàng Mai đợt 11, đợt 12 trình UBND Quận.

- Tham mưu UBND Quận tổ chức kiểm tra các đợt tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trước, trong và sau tiêm.

- Huy động các y bác sỹ, điều dưỡng hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Quận tham gia chiến dịch tiêm chủng.

     3. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận:

     Phối hợp với Trung tâm Y tế Quận, Phòng Y tế Quận và các đơn vị liên quan truyền thông về mục đích, tầm quan trọng, đối tượng ưu tiên, mục tiêu của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, thông tin về nội dung và công tác triển khai Kế hoạch trên địa bàn Quận.

     4. Phòng Kế hoạch-Tài chính Quận:

- Báo cáo, tham mưu UBND Quận đảm bảo về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế, Phòng Y tế Quận và các đơn vị liên quan lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

     5. Phòng Nội vụ Quận:

     Tham mưu UBND Quận ban hành quyết định huy động cán bộ y tế học đường tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Quận.

     6. Phòng Giáo dục và Đào tao Quận:

- Cử cán bộ y tế học đường và trang thiết bị cần thiết tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Quận.

- Chỉ đạo các trường học được lựa chọn làm điểm tiêm chủng phối hợp với Trung tâm Y tế Quận trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Quận.

     7. Công an Quận:

      Chỉ đạo các lực lượng công an các phường đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng.

     8. Ban chỉ huy Quân sự Quận:

     Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự và dân quân các phường tham gia, phối hợp với Trung tâm Y tế Quận và Trạm Y tế phường trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 11, 12 trên địa bàn.

     9. Đoàn thanh niên Quận:

     Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các phường tham gia hỗ trợ công tác phục vụ trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 11, đợt 12 trên đại bàn.

     10. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận:

     Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với ngành Y tế Quận và UBND các phường trong tổ chức triển khai tiêm chủng.

     11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các đoàn thể:

- Phối hợp với ngành Y tế Quận và các phòng, ban đơn vị trong chỉ đạo tổ chức, kiểm tra giám sát việc triển khai công tác tiêm chủng.

- Tổ chức truyền thông sâu rộng cho thành viên, hội viên các cấp MTTQ, đoàn thể về đối tượng tiêm chủng, lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

     12. UBND 14 phường:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn phường.

- Xây dựng Kế hoạch tiêm chủng cụ thể, chi tiết triển khai thực hiện đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất và an toàn nhất.

- Đảm bảo kinh phí cho chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 bao gồm chi phí cho công tác tổ chức, vật tư tiêu hao, các biểu mẫu phục vụ chiến dịch tiêm, người tham gia chiến dịch và các chi phí phát sinh khác trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm chủng.

- Tổ chức rà soát và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng đợt 11, đợt 12: Theo đúng đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Bố trí sắp xếp, thông tin đến các đối tượng tiêm mũi 2 đúng thời gian.

- Tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  theo quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Phối hợp với các Ban ngành với các đơn vị Y tế trên địa bàn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

- Huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các tổ chức chính trị, xã hội địa phương tới tận các tổ dân phố và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng, tham gia công tác tổ chức, đảm bảo an ninh tật tự tại các điểm tiêm chủng.

- Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND Quận (qua Trung tâm Y tế Quận. Email: ksbtquanhoangmai@gmail.com. Điện thoại: 0243.6332628).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận