y tế - giáo dục

Hoàng Mai: Phương án đáp ứng các biện pháp hành chính với các mức độ nguy cơ trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 09/09/2021 | 10:14  | View count: 106

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng Phương án số 251/PA-UBND ngày 04/9/2021 nhằm đáp ứng các biện pháp hành chính với các mức độ nguy cơ trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai với một số nội dung chính như sau:

     I. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG CHÂM, MỤC ĐÍCH

     1. Về nguyên tắc: Thực hiện nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; ngành, lĩnh vực, đơn vị trực tiếp quản lý.

     2. Về phương châm: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

     3. Về mục đích: Luôn nắm bắt chính xác tình hình dịch, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho phường và ở cấp Quận.

     4. Quán triệt tinh thần “chủ động tấn công” và nguyên tắc “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, luôn chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn. Áp dụng ở phạm vi phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ có thể quyết định ở mức cao hơn, nhanh hơn phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu kép.

     II. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NGUY CƠ

     Được quy định tại Quyết định số số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

     1. Xác định 4 mức “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới”; các yếu tố dịch tễ cơ bản xác định mức độ nguy cơ:

     a) Mức “Nguy cơ rất cao” (quy ước là mức độ 4)

Quận

Phường

Có 02 phường trở lên có nguy cơ rất cao, hoặc có 04 phường trở lên có nguy cơ cao.

Có chùm F0 chưa rõ nguồn lây.

Hoặc có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 04 phường.

Hoặc có F0 xác định được nguồn lây nhiễm từ trường học, siêu thị lớn và khu vực có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát, khó truy vết.

     b) Mức “Nguy cơ cao” (quy ước là mức độ 3)

Quận

Phường

- Có 02 phường trở lên có nguy cơ cao;  

- Hoặc: Có 04 phường trở lên ở mức độ nguy cơ;

- Hoặc có 01 phường có nguy cơ rất cao.

Có F0 chưa rõ nguồn lây

 

Hoặc có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trên địa bàn quận.

 

Hoặc có F0 xác định được nguồn lây trong nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ dân sinh, bệnh viện... có nguy cơ lây nhiễm cao.

Hoặc có cơ sở sản xuất quan trọng (theo chỉ đạo của Thành phố) cần phải bảo vệ tuyệt đối an toàn, tiếp giáp với khu vực có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát, khó truy vết.

Hoặc liền kề phường hoặc địa bàn có điều kiện qua lại thuận tiện được đánh giá nguy cơ rất cao.

     c) Mức “Nguy cơ” (quy ước là mức độ 2)

Quận

Phường

Trong vòng 14 ngày, có trên 03 ca F0 xác định được nguồn lây (tỷ lệ 1/100.000 người, dân số địa bàn Quận).

Có F0 xác định được nguồn lây trong cộng đồng.

Hoặc có 01 phường có nguy cơ cao hoặc 02-03  phường có nguy cơ.

Hoặc có F1, người đi về từ vùng dịch trong nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ dân sinh, bệnh viện... có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Hoặc liền kề phường hoặc địa bàn nguy cơ cao và có điều kiện qua lại thuận tiện.

- Hoặc có nguy cơ xâm nhập cao từ nhập cảnh trái phép và cách ly nhiều.

     d) Mức độ “Bình thường mới”: Quận; Phường không thuộc 3 mức trên.

     2. Các thông tin bổ sung để xác định mức độ nguy cơ

     Các thông tin liên quan về dân số hiện tại, tỷ lệ phần trăm. Mức độ nguy cơ được tính toán, làm tròn ở mức cao hơn, mức độ rủi ro cao hơn để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng.

     3. Bản đồ chống dịch: Bản đồ chống dịch được hình thành từ cấp phường lên và các dữ liệu được tập hợp từ nguồn sẵn có. Tất cả các dữ liệu chỉ phục vụ mục đích phòng, chống dịch. 04 mức độ nguy cơ trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc:

- Màu xanh: Mức Bình thường mới.

- Màu vàng: Mức Nguy cơ.

- Màu cam: Mức Nguy cơ cao.

- Màu đỏ: Mức Nguy cơ rất cao.

     III. PHƯƠNG ÁN TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC MỨC ĐỘ NGUY CƠ

     (Chi tiết các phương án tại phụ lục kèm theo)

     IV. CÁC GIẢI PHÁP BỔ SUNG, NÂNG CAO

     UBND Quận căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố và diễn biến dịch trên địa bàn thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn so với các giải pháp quy định các mức độ trên để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch:

     1. Quy định về hoạt động tập trung đông người như dừng thay vì hạn chế, giảm số người tham gia các sự kiện,...

     2. Quy định về hạn chế giao thông công cộng, phương tiện cá nhân.

     3. Quy định về các loại hình kinh doanh được phép hoặc phải hạn chế, phải tạm dừng hoạt động.

     4. Quy định về các hoạt động văn hóa, thể thao,... được phép hoặc phải hạn chế, phải tạm dừng hoạt động.

     5. Quy định về hạn chế số người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm.

     6. Quy định về hoạt động của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.

     7. Các giải pháp khác phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

     Các giải pháp cần được thông tin, tuyên truyền đầy đủ về sự cần thiết, nội dung, thời hạn thực hiện trước khi triển khai nhằm tạo sự đồng thuận và huy động nhân dân tham gia thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu chống dịch đồng thời ổn định đời sống xã hội.

     UBND Quận yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quận; các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; UBND các phường căn cứ nội dung Phương án để xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết theo ngành, lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách. Trong quá trình thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.

PHỤ LỤC

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC MỨC ĐỘ NGUY CƠ

Mức “Bình thường mới”

Mức “Nguy cơ” (Mức độ 2)

Mức “Nguy cơ cao”: (Mức độ 3)

 

Mức “Nguy cơ rất cao”: (Mức độ 4)

 

 

I. Nội dung thực hiện

- Đối với cá nhân: Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).

- Đối với tổ chức, đơn vị: Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19 của Bộ Y tế, tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống antoancovid.vn

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, phường: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới và không cho phép hoạt động của các tổ chức không đảm bảo an toàn.

- Thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Thành phố.

 

- Thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đối với tổ chức, đơn vị: Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống antoancovid.vn.

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dễ bị lây nhiễm như: karaoke, quán bar, mát xa,..

- Thực hiện “5K” đặc biệt đeo khẩu trang; Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với những người có nguy cơ (ngoài các đối tượng đã được quy định trước đây).

- Hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Đối với các sự kiện bắt buộc phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm toàn diện. Lễ hiếu, hỉ, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phải được các cơ quan y tế giám sát chặt chẽ và phải hạn chế tổ chức ăn uống.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, phường: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung phòng chống dịch COVID-19 mức độ 2.

 

Ngoài các biện pháp như tại mức “Nguy cơ” thì phải thực hiện các biện pháp sau:

- Dừng các hoạt động tập trung từ 30 người trở lên, trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải được UBND Thành phố cho phép và khi tổ chức phải chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng.

- Giảm mật độ giao thông, số lượng người trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến.

- Điều chỉnh lịch học theo chỉ đạo của Thành phố.

- Thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn.

Ngoài các biện pháp như đối với mức “Nguy cơ cao” thì phải thực hiện các nội dung sau:

- Đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp cách ly y tế (phong tỏa) vùng có dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 đối với những vùng dịch diễn biến phức tạp, các yếu tố dịch tễ khó kiểm soát và dịch có nguy cơ lây lan rộng.

- Khẩn trương áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung (khu vực phong tỏa) tại khu vực, địa điểm có đông người lao động là người có tiếp xúc gần phải cách ly tập trung (F1) lưu trú (ký túc xá, nhà trọ tập trung đông công nhân); đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như đối với khu cách ly y tế tập trung. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định.

- Áp dụng các hoạt động giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày trên phạm vi toàn địa bàn, cụ thể:

+ Dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu.

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm: Cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ...

+ Tổ chức lại sản xuất tại các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.

+ Dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng. Hoạt động tang lễ chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng.

+ Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng..

+ Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly được hoạt động nhưng chỉ được đưa đón tại nơi chính quyền cho phép.

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực cách ly, phong tỏa, các chợ, các tuyến đường (nhất là các nút giao thông trọng yếu vào Quận).

- Không ngăn sông cấm chợ. Các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các phương tiện chở người từ các địa phương khác được phép đi qua nhưng không được dừng đón, trả khách trên địa bàn.

 

II. Phân công nhiệm vụ

Mức “Bình thường mới”

Mức “Nguy cơ” (Mức độ 2)

Mức “Nguy cơ cao” (Mức độ 3)

 

Mức “Nguy cơ rất cao” (Mức độ 4)

 

 

Các phòng ban ngành thực hiện các biện pháp tại tại mức “Bình thường mới” và tiếp tục triển khai các nội dung sau:

Các phòng ban ngành thực hiện các biện pháp tại mức “Nguy cơ” và tiếp tục triển khai các nội dung sau:

Các phòng ban ngành thực hiện các nhiệm vụ tại mức “Nguy cơ cao” và tiếp tục triển khai các nội dung sau:

 

1. Phòng Y tế:

Bám sát tình hình dịch, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Chủ động chuẩn bị kịch bản đáp ứng các tình huống có thể xảy ra, xử lý nhanh chóng, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo các cấp độ nguy cơ.

1. Phòng Y tế

- Bám sát tình hình dịch tham mưu kịp thời UBND Quận triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Tham mưu UBND quận văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ dễ lây nhiễm như: karaoke, quán bar, mát xa…;

- Kiểm tra, hướng dẫn các phường việc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tổ chức giao ban Ban Chỉ đạo định kỳ, đột xuất (khi cần thiết).

- Phối hợp Trung tâm Y tế quận tham mưu UBND quận ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế khi có ca bệnh trên địa bàn.

1. Phòng Y tế

- Tham mưu UBND Quận huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19: Quân y, Y tế ngoài công lập, y bác sĩ về hưu… Bám sát tình hình dịch tham mưu kịp thời UBND Quận triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Tham mưu UBND Quận chỉ đạo tạm dừng hoạt động các loại hình hoạt động, kinh doanh có nguy cơ dễ lây nhiễm, hoạt động tập trung đông người như: nghi lễ tôn giáo, đình, chùa, miếu…; spa, dịch vụ thẩm mỹ, cắt tóc, gội đầu, tiệm móng…; hoạt động thể dục thể thao ngoài trời…

- Khi có ca bệnh, ổ dịch trên địa bàn tham mưu UBND Quận Quyết định phong tỏa khu vực có ca bệnh, ổ dịch.

- Phối hợp rà soát, tham mưu UBND Quận trình UBND Thành phố trưng dụng các cơ sở làm khu cách ly tập trung tại địa bàn; Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch cao hơn.

1. Phòng Y tế

Tham mưu huy động toàn bộ nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu UBND Quận chỉ đạo giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu. Bám sát tình hình dịch tham mưu kịp thời UBND Quận triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

 

 

2. Trung tâm Y tế:

- Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận để tham mưu triển khai có hiệu quả công  tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các cấp độ.

- Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp mắc bệnh covid-19 trong cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, truy vết và xử lý triệt để, không để lây lan bùng phát dịch bệnh. Mở rộng xét nghiệm người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 khác.

- Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch; củng cố các đội chống dịch lưu động ứng phó kịp thời theo từng cấp độ dịch. Đảm bảo 04 tại chỗ trong công  tác phòng, chống dịch.

2. Trung tâm Y tế

- Sẵn sàng truy vết thần tốc, triệt để, khoanh vùng nhanh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng; rà soát các địa điểm khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, sàng lọc, xét nghiệm ngẫu nhiên, chủ động xây dựng phương pháp giám sát trọng điểm để phát hiện nguy cơ trong cộng đồng.

- Thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời tình hình dịch, trường hợp ca bệnh, việc xử lý ca bệnh, ổ dịch trên địa bàn Quận.

- Thực hiện công tác chuyên môn, phối hợp Phòng Y tế đề xuất UBND Quận thiết lập vùng cách ly y tế khi có ca bệnh trên địa bàn theo phương châm thu hẹp vùng cách ly nhưng chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

- Rà soát trang thiết bị, phương tiện phòng hộ, thuốc, hoá chất... chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, tình huống có thể xảy ra để chủ động kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

2. Trung tâm Y tế

- Thực hiện phương án khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm theo ưu tiên mức độ cấp thiết phù hợp với từng đối tượng, khu vực. Xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ; xét nghiệm đối với các trường hợp ho sốt, khó thở khi khám bệnh cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập, mua thuốc tại nhà thuốc, các trường hợp nghi ngờ đảm bảo phát hiện sớm ca bệnh.

- Khi phát hiện ca bệnh dương tính khẩn trương bao vây khoanh vùng, khử khuẩn những địa điểm liên quan theo quy định. Đồng thời, tổ chức truy vết “thần tốc”, xác định nhanh nhất những trường hợp liên quan đến tiếp xúc với ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định; đề xuất khoanh vùng phong tỏa về không gian, thời gian, đảm bảo quy mô, mức độ hẹp nhưng chặt chẽ; cương quyết, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh.

- Rà soát, chuẩn bị nguồn lực và xây dựng các phương án để đáp ứng với tình hình dịch. Bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế cần thiết đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Đánh giá tình hình dịch trên địa bàn, đề xuất UBND Quận các biện pháp bổ sung, nâng cao phòng chống dịch.

2. Trung tâm Y tế

- Thực hiện phương án khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, khử khuẩn, tổ chức truy vết “thần tốc”, đề xuất khoanh vùng phong tỏa về không gian, thời gian, đảm bảo quy mô, mức độ hẹp nhưng chặt chẽ; cương quyết, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh.

- Rà soát trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế cần thiết đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

 

 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Tăng cường thông tin tuyên truyền người dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế.

 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tuyên truyền người dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K”; Thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh.

- Vận động, tuyên truyền người dân tổ chức Lễ hiếu, hỉ, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng văn minh đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Tuyên truyền người dân ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Quận.

- Kiểm tra, giám sát việc dừng hoạt động của các cơ sở dễ lây nhiễm: Vũ trường, karaoke, quán bar, mát xa,..

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh; tuyên truyền người dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K”. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn. Kiểm tra và xử lý các vi phạm công tác phòng chống dịch trong lĩnh vực văn hoá, thể thao.

 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Tăng cường tuyên truyền nhân dân chỉ ra đường khi thật cần thiết, thực hiện nghiêm chỉ đạo giãn cách xã hội.

 

 

4. Công an Quận

 Chỉ đạo Công an phường phối hợp với UBND phường xử lý các trường hợp không tuân thủ đeo khẩu trang khi ra đường.

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Quận thực hiện kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch được giao.

 

4. Công an Quận

Quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép và những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

 

4. Công an Quận

Chỉ đạo Công an phường phối hợp với UBND phường, cơ sở y tế rà soát trong thời gian nhanh nhất những trường hợp có liên quan đến ca bệnh, những người đi từ vùng dịch theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, không bỏ sót để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch. Quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực và các tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Đặc biệt sớm đưa ra xét xử những vụ án đưa người nhập cảnh trái phép.

4. Công an Quận

 Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp cơ quan y tế trong điều tra, truy vết và xử lý ổ dịch. Phối hợp Ban chỉ huy quân sự Quận đảm bảo nghiêm ngặt các lớp bên trong và bên ngoài vùng cách ly y tế, khu vực cách ly tập trung, khu điều trị thu dung điều trị trên địa bàn Quận.

 

 

5. Ban Chỉ huy quân sự Quận

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống dịch theo cấp độ.

5. Ban Chỉ huy quân sự Quận

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống dịch theo cấp độ.

5. Ban Chỉ huy quân sự Quận

Rà soát các địa điểm làm khu cách ly tập trung trên địa bàn quận; bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Bộ tư lệnh Thủ đô, chủ động xây dựng kế hoạch về sử dụng lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất trình UBND quận và trực tiếp quản lý vận hành khu cách ly tập trung khi được Thành phố giao.

5. Ban Chỉ huy quân sự Quận Quản lý, vận hành khu cách ly tập trung khi được Thành phố giao.

đảm bảo nghiêm ngặt các lớp bên trong và bên ngoài vùng cách ly y tế, khu vực cách ly tập trung, khu điều trị thu dung điều trị trên địa bàn Quận.

 

 

 

6. Phòng Kinh tế

Xây dựng các phương án dự phòng hàng hóa theo phương án phòng chống dịch.

6. Phòng Kinh tế

Xây dựng các phương án dự phòng hàng hóa theo phương án phòng chống dịch.

6. Phòng Kinh tế

Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát các phương án dự phòng hàng hóa theo phương án phòng chống dịch; tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đảm bảo cung cấp hàng hóa cho nhân dân các khu cách ly.

6. Phòng Kinh tế

Rà soát các phương án dự phòng hàng hóa theo phương án phòng chống dịch; tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đảm bảo cung cấp hàng hóa cho nhân dân các khu cách ly. Đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm tại chỗ và lưu động phục vụ tiêu dùng của nhân dân.

 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học trên địa bàn, chú trọng công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, thông thoáng lớp học.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng phương án dạy học phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 Chủ trì, nghiên cứu, đề xuất phương án dạy học phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung Ương và Thành phố (học trực tuyến, điều chỉnh giờ học...). Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc phòng, chống dịch trong trường học.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường triển khai học trực tuyến. Tuyên truyền phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

 

 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu BCĐ đề xuất UBND Quận bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu BCĐ đề xuất UBND Quận bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch mức “Nguy cơ” (Mức độ 2)

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu BCĐ đề xuất UBND Quận bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch mức “Nguy cơ cao” (Mức độ 3)

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu BCĐ đề xuất UBND Quận bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch, chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch mức “Nguy cơ rất cao” (Mức độ 4)

 

9. Phòng Quản lý đô thị

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Phối hợp UBND phường trong quản lý các khu chung cư, khu tập thể, nhà trọ; thường xuyên cập nhật danh sách các thành viên tham gia Ban quản lý/Người quản lý/Người cho thuê nhà, nhà trọ trên địa bàn quận.

                       

9. Phòng Quản lý đô thị

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại khu chung cư”.

9. Phòng Quản lý đô thị

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Bám sát, đôn đốc và hướng dẫn phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

9. Phòng Quản lý đô thị

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Bám sát, đôn đốc và hướng dẫn phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

 

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Rà soát các đơn vị sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người nước ngoài để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Rà soát các đơn vị sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người nước ngoài để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Xây dựng phương án đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trình UBND quận phê duyệt.

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho những người trong khu vực có dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

- Tổng hợp các trường hợp khó khăn cần hỗ trợ (hàng ngày) từ UBND phường; phân loại, phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

- Bám sát, đôn đốc và hướng dẫn phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho những người trong khu vực có dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

 

 

11. Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng quận

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chức năng nhiệm vụ.

11. Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng quận

Đôn đốc và hướng dẫn phường, đơn vị được phân công phụ trách nghiêm túc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

11. Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng quận

Phối hợp các đơn vị liên quan thu gom, xử lý chất thải, rác thải ngay tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận.

11. Ban quản lý Dự án đầu tư, xây dựng quận

Phối hợp các đơn vị liên quan thu gom, xử lý chất thải, rác thải ngay tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận.

 

12. Đội Quản lý Thị trường số 15

Xây dựng kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch. Kiểm soát quản lý thị trường tránh đầu cơ, thổi giá; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, lưu ý các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

12. Đội Quản lý Thị trường số 15

Xây dựng kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch. Kiểm soát quản lý thị trường tránh đầu cơ, thổi giá; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, lưu ý các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

12. Đội Quản lý Thị trường số 15

Xây dựng kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch. Kiểm soát quản lý thị trường tránh đầu cơ, thổi giá; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, lưu ý các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

12. Đội Quản lý Thị trường số 15

Xây dựng kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch. Kiểm soát quản lý thị trường tránh đầu cơ, thổi giá; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, lưu ý các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

 

13. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chức năng nhiệm vụ.

13. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận thực hiện kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch được giao.

 

13. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Quận thực hiện kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch được giao; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm theo chức năng đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. 

13. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận thực hiện kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch được giao; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm theo chức năng đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

 

 

14. UBND các phường:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Sars-Cov-2 (Covid-19) trên địa bàn phường. Đảm bảo, đáp ứng công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao như khu chung cư/tập thể, nhà cho thuê, nhà trọ, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…đáp ứng yêu cầu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của địa phương.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

14. UBND các phường:

- Phối hợp cơ quan y tế và các đơn vị liên quan, rà soát các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; khi có ca bệnh nghi ngờ hoặc các trường hợp liên quan khẩn trương điều tra, truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng xử trí dịch theo quy định, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan rộng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, nơi công cộng. Hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

- Kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, massage ….các hoạt động tập trung đông người…Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

14. UBND các phường

- Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố, quận. Thực hiện công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

- Tiếp tục phát động phong trào quần chúng, phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương tuyên truyền tới từng tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng đặc biệt là tổ Covid cộng đồng rà soát các trường hợp mắc, những người liên quan và những người đi từ vùng dịch về địa bàn theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, không bỏ sót để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu các hộ gia đình có cam kết thực hiện khai báo y tế.

- Chỉ đạo quyết liệt việc truy vết tiếp xúc, quản lý chặt chẽ việc cách ly và sau cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Quản lý tạm vắng, tạm trú, khuyến khích động viên người dân tố giác trường hợp nhập cảnh trái phép về cộng đồng, người về từ vùng dịch không khai báo y tế theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.

14. UBND các phường:

- Tuyên truyền người dân chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng, phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương tuyên truyền tới từng tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Phối hợp với các đơn vị đảm bảo nghiêm ngặt các lớp bên trong và bên ngoài vùng cách ly y tế, khu vực cách ly tập trung, khu điều trị thu dung điều trị trên địa bàn.

- Thành lập các chốt kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch.

 

 

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận

Tăng cường vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch. Tiếp tục vận động, chăm lo, hỗ trợ cho người dân khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn quận; vận động, tổ chức tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận