y tế - giáo dục

Trường Mầm non Thịnh Liệt thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19
Ngày đăng 19/11/2021 | 14:47  | View count: 169

Ngày 12/11/2021, trường Mầm non Thịnh Liệt tiếp tục triển khai hội nghị “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống Covid-19” tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

     Thực hiện Công văn số 3330/SGDĐT/CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND quận Hoàng Mai; Công văn số 291A/PGD&ĐT ngày 22/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để phòng ngừa ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh vào địa bàn phường, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh.

     Đồng chí Trần Thanh Xuân - Phó hiệu trưởng nhà trường phổ biến kế hoạch, tuyên truyền về pháp luật và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đến tập thể CB-GV-NV trong nhà trường. Mục đích của việc tuyên truyền là các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh, các quy định cần tuân thủ khi chính quyền áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Nâng cao nhận thức của đội ngũ CB-GV-NV, trẻ và cha mẹ trẻ để thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

     Nhà trường yêu cầu 100% các đ/c CB-GV-NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng và nhà trường. Bám sát nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chương trình liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. CB-GV-NV nhà trường thực hiện nghiêm túc pháp luật phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ, đồng thời góp phần hình thành thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch Covid-19”.

     Nhà trường yêu cầu 100% các đ/c CB-GV-NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng và nhà trường. Bám sát nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chương trình liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. CB-GV-NV nhà trường thực hiện nghiêm túc pháp luật phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ, đồng thời góp phần hình thành thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch Covid-19”.

     Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương điển hình trong việc tuyên truyền, chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Biểu dương gương người tốt việc tốt trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Nhà trường đã thực hiện nội dung và hình thức tuyên truyền như sau:

     Phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và ngành GD&ĐT về phòng chống dịch bệnh Covid-19: Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc các biện pháp cao hơn, các chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quy định tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của Thành phố đến đội ngũ CB-GV-NV trong nhà trường.

     Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật khám, chữa bệnh; Luật bảo hiểm y tế; Tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Bộ luật Lao động; Luật bảo hiểm xã hội; Luật việc làm; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, Nghị quyết số 15NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Tuyên truyền các quy định về cải cách hành chính, quy trình thủ tục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, qua mạng internet, qua dịch vụ bưu chính; quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

     Tuyên truyền về việc thực hiện quy định pháp luật về chế độ làm việc, công tác phòng chống dịch của trường mầm non Thịnh Liệt, đảm bảo số lượng người làm việc theo văn bản chỉ đạo, quy định đảm bảo an toàn làm việc, kỷ cương làm việc, khi giáo viên nhân viên đến trường làm việc phải khai báo y tế và thực hiện quét mã QR.

     Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”; các quy định tuân thủ phòng chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục; quy định pháp luật liên quan các chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: hành vi ra ngoài không cần thiết; không đeo khẩu trang nơi công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác; không thực hiện biện pháp phòng chống dịch; thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bênh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích trữ, chống người thi hành công vụ.

     Nhà trường triển khai văn bản qua các ứng dụng, mạng xã hội như: zalo, facebook, tin nhắn điện tử, website. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của nhà trường. Tuyên truyền trực quan tại cổng trường bằng băng zôn, pano, áp phích, bảng led, bảng tin, Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ và cộng đồng qua ứng dụng, mạng xã hội như: zalo, facebook, website của lớp, của nhà trường, tin nhắn điện tử.

     Ban chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức trực tuyến. Chỉ đạo thực hiện các nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 qua các ứng dụng mạng xã hội, website của trường, của lớp, trên bảng Led, pa nô, tại các cơ sở. Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cá nhân trong nhà trường. Các tổ an toàn Covid-19 phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Kiểm tra, đánh giá các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, của các đồng chí CB-GV-NV trong nhà trường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận