y tế - giáo dục

Hoàng Mai: Triển khai thực hiện Công điện số 27/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 06/01/2022 | 10:43  | View count: 65

Ngày 31/12/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Công điện số 27/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Hoàng Mai với các nội dung chính như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

        - Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho Thủ đô.

        - Tổ chức tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn theo lượng vắc xin do Sở Y tế phân bổ.

        - Đảm bảo công tác an sinh, xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn trên địa bàn Quận.

        2. Yêu cầu

        - Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

        - Thực hiện nghiêm quy định 5K, lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp.

        - Kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

        - Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn.

        II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

        1. Giám sát chặt người về từ các quốc gia, vùng có dịch, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2. Giám sát dịch chặt chẽ tại cộng đồng, luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng; tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

        2. Tiếp tục củng cố hệ thống Y tế cơ sở, tổ chức tiêm vắc xin, cung cấp thuốc, oxy y tế, giám sát dịch và nâng cao năng lực thực chất của hệ thống Y tế, nhất là hệ thống Y tế cơ sở, tăng cường thành lập các Trạm Y tế lưu động, đặc biệt trong các khu công nghiệp, phường đông dân cư; tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, huy động sự tham gia của các bệnh viện đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y, bác sỹ nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành Y của Thành phố,...

        3. Căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp và thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; tăng tối đa công suất thu dung điều trị F0 tại các phường, tại nhà khi đủ điều kiện.

        4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục rà soát người từ 50 tuổi trở lên, tăng cường, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục tiêm vắc xin phòng COVID-19.

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Phòng Y tế

        - Tham mưu UBND Quận xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Công điện số 27/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn Quận.

        - Tham mưu UBND Quận tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng chống dịch của các phường, các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập… trên địa bàn.

        - Báo cáo diễn biến tình hình dịch theo quy định gửi về Quận ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quận, UBND Quận theo quy định.

        2. Trung tâm Y tế

        - Cập nhật, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các phường tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; chủ trì tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND Quận những khó khăn, vướng mắc để đề xuất Thành phố kịp thời điều chỉnh.

        - Duy trì thường trực 24/24/7 các đội phòng chống dịch cơ động đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

        - Bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh, biến chủng của vi rút để tham mưu, báo cáo UBND Quận chỉ đạo các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp, theo thẩm quyền, đảm bảo quy định trên địa bàn Quận.

        - Hướng dẫn các phường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với cấp độ dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

        - Phối hợp với UBND các phường tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng theo Kế hoạch của Thành phố.

        - Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, thuốc, vật tư xét nghiệm.... để thực hiện phương châm “4 tại chỗ” đáp ứng diễn biến tình hình dịch trên địa bàn Quận.

        3. Công an Quận

        - Bám sát các chỉ đạo của Công an Thành phố để triển khai lắp đặt và quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp tại các khu vực có nguy cơ cao.

        - Rà soát, quản lý, giám sát việc di biến động dân cư, tất cả những trường hợp ngoại tỉnh, nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống khi cần thiết.

        - Triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là trong dịp cao điểm như Tết Dương lịch 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

        4. Ban Chỉ huy Quân sự Quận

        - Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết sẵn sàng phối hợp vận hành các cơ sở cách ly trên địa bàn Quận khi có quyết định của Thành phố, các cơ sở thu dung điều trị F0 của Quận.

        - Phối hợp Trung tâm Y tế, UBND các phường tổ chức đưa/đón người đi cách ly y tế; đối với người về từ vùng dịch.

        - Rà soát, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch khi có chỉ đạo của UBND Quận.

        5. Phòng Văn hóa - Thông tin

        - Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của Trung ương, Thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống dịch, các biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận.

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, khu dân cư, người dân, nhất là người về từ vùng dịch thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan ra cộng đồng. Công tác truyền thông về công tác phòng, chống dịch của Quận phải chủ động, thận trọng, thống nhất.

        6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

        Tham mưu đề xuất đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí phòng chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật.

        8. Phòng Lao động - Thương binh xã hội

        Tham mưu UBND Quận đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

        9. Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng Quận

        Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các phường triển khai xử lý, phân loại rác thải y tế đối với các Trạm Y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị F0, các trường hợp cách ly, điều trị tại nhà…tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

        10. Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao

        - Biên tập, biên soạn, tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho hệ thống loa phát thanh các phường.

        - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện nghiêm quét mã QR.

        11. UBND 14 phường

        - Thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tế của phường. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều tình huống ngoài khả năng đảm bảo của phường báo cáo UBND Quận (qua Phòng Y tế) để kịp thời chỉ đạo xử lý.

        - Duy trì thường trực Sở Chỉ huy 24/24/7 đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

        - Rà soát lại trang thiết bị y tế tại các Trạm Y tế lưu động, như  oxy, thuốc điều trị, thiết bị đo SpO2, xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu.

        - Thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 tại nhà, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

        - Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà và tại Trạm Y tế lưu động. Thông báo công khai các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của người dân liên quan công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội.

        - Phối hợp với Trung tâm Y tế tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Tổ chức tiêm lưu động để tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao (người lớn tuổi, có bệnh nền), khó di chuyển.

        - Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19; kiểm tra, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên địa bàn và các khu vực có nguy cơ khác; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xử phạt theo quy định.

        - Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư xét nghiệm, in ấn tài liệu truyền thông…, chi trả kịp thời cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ.

        - Yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.  

        12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận phối hợp, phát huy vai trò, cùng các lực lượng, Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, Tổ COVID cộng đồng tuyên truyền, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch ở phường, khu dân cư; vận động cán bộ, hội viên, nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia phục vụ hoạt động của các Trạm Y tế lưu động, cơ sở thu dung, ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch của Quận. Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhất là vào những dịp Lễ, Tết.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận